เตือน "โรคระบบทางเดินหายใจ" เมื่อสูด "ฝุ่นละออง" เข้าไป

เตือน "โรคระบบทางเดินหายใจ" เมื่อสูด "ฝุ่นละออง" เข้าไป

เตือน "โรคระบบทางเดินหายใจ" เมื่อสูด "ฝุ่นละออง" เข้าไป

รูปข่าว : เตือน "โรคระบบทางเดินหายใจ" เมื่อสูด "ฝุ่นละออง" เข้าไป

เตือน ตามปกติแล้วฝุ่นละอองทั่วๆ อย่างเศษผง เศษดิน เศษทราย ยังไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อร่างกาย เพราะระบบหายใจของมนุษย์มีกลไกในการดักจับฝุ่นละอองเหล่านี้ได้ แต่ถ้าเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กร่างกายเราไม่สามารถดักไว้ได้ ฝุ่นเหล่านี้จะเข้าไปในระบบหายใจ เข้าไปฝังในปอดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างรุนแรง

สำหรับอาการที่เป็นผลมาจากการที่ฝุ่นละอองเข้าไปในระบบทางเดินหายใจนั้น มีตั้งแต่อาการที่ไม่รุนแรง เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก จนไปถึงการอักเสบของไซนัส เจ็บคอ ไอมีเสมหะ หรือมีไข้ หรืออาจจะมีอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก หรือหายใจมีเสียงดัง วี๊ซ (Wheez) เนื่องจากมีการหดตัวของหลอดลม

โดย "หลอดลมอักเสบ" นั้น หากประชากรที่สัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กในปริมาณมาก อัตราการเกิดโรคหลอดลมอักเสบสูงกว่าปกติ และในรายที่มีโรคหัวใจอยู่แล้ว เมื่อเกิดโรคหลอดลมอักเสบหรือปอดบวมจะซ้ำเติมให้การทำงานของหัวใจแย่ลง และอาจทำให้เกิดอาการหัวใจวายได้

 

นอกจากนี้ "ปอดเป็นพังผืดจากการระคายเคืองเรื้อรัง" เพราะการที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าไปในปอดได้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง จนเกิดพังผืดขึ้นในเนื้อปอด

ขณะที่ "มะเร็งของระบบทางเดินหายใจ" ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีส่วนผสมของสารบางอย่าง ซึ่งเป็นสารอันตราย เมื่อสัมผัสกับเนื้อปอด จะทำให้เป็นมะเร็งปอดได้ และถ้าสารอันตรายในฝุ่นละอองขนาดเล็กละลายน้ำได้ ก็จะทำให้สารอันตรายแพร่ไปสู่อวัยวะต่างๆ นอกปอด ก็สามารถทำให้อวัยวะเหล่านั้นเกิดมะเร็งได้เช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน