สินค้าบางชนิดปรับขึ้นราคารับตรุษจีน

สินค้าบางชนิดปรับขึ้นราคารับตรุษจีน

สินค้าบางชนิดปรับขึ้นราคารับตรุษจีน

รูปข่าว : สินค้าบางชนิดปรับขึ้นราคารับตรุษจีน

สินค้าบางชนิดปรับขึ้นราคารับตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน ในบางจังหวัดเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า เพื่อเตรียมไหว้เจ้าช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเชียงราย ขณะเดียวกัน สินค้าบางชนิดก็ได้ปรับขึ้นราคาในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ชาวไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดนครสวรรค์ ต่างออกไปซื้ออุปกรณ์ไหว้เจ้าตามร้านต่างๆ กันอย่างคึกคัก เจ้าของร้านขายอุปกรณ์ไหว้เจ้าในจังหวัดนครสวรรค์ บอกว่า เทศกาลตรุษจีนปีนี้มีชาวไทยเชื้อสายจีน ซื้ออุปกรณ์ไหว้เจ้าล่วงหน้า เนื่องจากประเพณีไหว้เจ้า ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญ และยิ่งใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ขณะที่อาคารบ้านเรือนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ต่างเตรียมประดับรับเทศกาลตรุษจีนกันอย่างสวยงาม

ส่วนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จากการสำรวจราคาสินค้าต่างๆ ที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีน พบว่า มีการปรับขึ้นราคาจากเดิมหลายชนิด โดยเฉพาะหน่อไม้จีน จากเดิมกิโลกรัมละ 250 บาท ปรับเป็นกิโลกรัมละ 480 บาท นอกจากนี้ สินค้าบางอย่างก็ปรับราคาขึ้นเช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน