ขบวนเดินเท้าเขาหลวงฯ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ขบวนเดินเท้าเขาหลวงฯ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ขบวนเดินเท้าเขาหลวงฯ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

รูปข่าว : ขบวนเดินเท้าเขาหลวงฯ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ขบวนเดินเท้าเขาหลวงฯ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ขบวนเดินเท้าเขาหลวงสู่เมืองหลวงขจัดสิ้นยาเสพติด ซึ่งเดินทางจาก จ.นครศรีธรรมราช โดยมีจุดหมายคือทำเนียบรัฐบาล เพื่อเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ระหว่างทาง มีหลายองค์กรเข้าร่วมต่อต้านยาเสพติดด้วย

ขบวนเดินเท้าเขาหลวงสู่เมืองหลวง ขจัดสิ้นยาเสพติด นำโดยนายเฉลิม กาญจนพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี ออกเดินทางมาจาก จ .นครศรีธรรมราช  ไปทำเนียบรัฐบาล รวมระยะทางกว่า 800 กิโลเมตร ได้เข้าสู่ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างทางมีประชาชนและองค์กรต่างๆ มาร่วมเดินรณรงค์ เพื่อประกาศเจตนารมย์ และเรียกร้องทุกภาคส่วนแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. , เครือข่ายงดเหล้า ฯลฯ

วันนี้ ( 6 ก.พ) ขบวนเดินเท้าเขาหลวงฯ จะพักที่ จ.สมุทรสงคราม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ บริเวณวัดบางแก้ว  และเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่จะนำเสนอการแก้ปัญหายาเสพติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กลับขึ้นด้านบน