ปปง.เปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดิน บ่อนเตาปูน แจงภายใน 30 วัน

ปปง.เปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดิน บ่อนเตาปูน แจงภายใน 30 วัน

ปปง.เปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดิน บ่อนเตาปูน แจงภายใน 30 วัน

รูปข่าว : ปปง.เปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดิน บ่อนเตาปูน แจงภายใน 30 วัน

ปปง.เปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดิน บ่อนเตาปูน แจงภายใน 30 วัน คณะกรรมการป้องกันและการฟอกเงิน มีคำสั่งให้ยึดและอายัดที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ที่เคยเปิดบ่อนการพนันในตลาดย่านเตาปูน แต่เปิดโอกาสให้ เจ้าของที่ดิน ไปชี้แจง ภายใน 30 วัน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดเผยว่า นายสามารถ สิงห์จำนง มีรายชื่อเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน สถานที่ตั้งบ่อนเตาปูน แต่ต้องตรวจสอบย้อนหลัง เส้นทางการเงิน เนื่องจาก นายสามารถ มีอาชีพค้าขาย ในย่านเตาปูนเท่านั้น แต่มีข้อสงสัยเรื่องการครอบครองที่ดิน มูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท

คดีนี้ จึงถือเป็นคดีแรกที่ ปปง.บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ติดตามยึดทรัพย์สิน ที่ตรวจสอบได้ว่า เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนฐานความผิด ซึ่งคดีนี้ถือเป็นสถานที่ตั้ง และเปิดให้เล่นการพนัน

คำสั่งอายัดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง บ่อนการพนันเตาปูน เป็นคดีต่อเนื่องจากเหตุการณ์ ตำรวจนครบาลจู่โจมจับนักพนันได้กว่า 200 คน เมื่อเดือนธันวาคม ปี2554 หลังจากนี้ ปปง.เตรียมจะยึดอายัดทรัพย์สินบ่อนการพนัน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่เข้าข่าย ความผิดตาม พ.ร.บ.กฎหมายการฟอกเงินอีก 2-3 ราย


กลับขึ้นด้านบน