กระทรวงเกษตรประกาศจัดโซนนิ่งพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด

กระทรวงเกษตรประกาศจัดโซนนิ่งพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด

กระทรวงเกษตรประกาศจัดโซนนิ่งพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด

รูปข่าว : กระทรวงเกษตรประกาศจัดโซนนิ่งพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด

กระทรวงเกษตรประกาศจัดโซนนิ่งพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศเขตโซนนิ่งพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด พร้อมเตรียมส่งข้อมูลถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เพื่อปรับการผลิตให้เหมาะสมลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวง กำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช 6 ชนิดได้แก่ ข้าว มีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูก 75 จังหวัด ,มันสำปะหลัง 49 จังหวัด ,ยางพารา 68 จังหวัด ,ปาล์มน้ำมัน 26 จังหวัด ,อ้อยโรงงาน 51 จังหวัด และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 42จังหวัด

ทั้งนี้กระทรวงได้วิเคราะห์ความเหมาะสมจากสภาพดินและปัจจัยความต้องการของพืชแต่ละชนิด รวมทั้งปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เป็นเขตพื้นที่โครงการชลประทาน โดยหลังจากนี้จะจัดส่งข้อมูลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำการผลิตหรือการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม เช่น การสนับสนุนด้านน้ำ และปัจจัยการเกษตรเพื่อดึงดูดให้เกษตรกรปลูกพืชในชนิดที่กำหนด เพื่อให้ปริมาณการผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รักษาเสถียรภาพของราคาและยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น


กลับขึ้นด้านบน