"กลุ่มสมัชชาคนจน" ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐฯ จ่ายเงินช่วยเหลือ หลังได้รับผลกระทบการสร้างเขื่อนราศีไศล

"กลุ่มสมัชชาคนจน" ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐฯ จ่ายเงินช่วยเหลือ หลังได้รับผลกระทบการสร้างเขื่อนราศีไศล

"กลุ่มสมัชชาคนจน" ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐฯ จ่ายเงินช่วยเหลือ หลังได้รับผลกระทบการสร้างเขื่อนราศีไศล

รูปข่าว : "กลุ่มสมัชชาคนจน" ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐฯ จ่ายเงินช่วยเหลือ หลังได้รับผลกระทบการสร้างเขื่อนราศีไศล

กลุ่มสมัชชาคนจนและผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราศีไศล ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบ หลังยังเหลือผู้ที่ตกค้างกว่า 5,000 คน จากปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อน โดยจะมีหน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการ มาร่วมพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน

ชาวบ้านในจ.ศรีสะเกษ, สุรินทร์และร้อยเอ็ด ที่ได้รับผลกระทบการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล ชุมนุมบริเวณสันเขื่อนราษีไศล ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ท่ามกลางการดูแลของตำรวจภูธรราษีไศล

โดยการชุมนุมครั้งนี้เพื่อขอความชัดเจนการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบพร้อมยื่นหนังสือต่อ นายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหา 7 ข้อ อาทิ ปัญหาการเก็บกักน้ำเหนือระดับเก็บกัก ที่ระดับเหนือน้ำทะเลปานกลาง 119 เมตร กรณีที่ดินแปลงตกหล่นจำนวน 5,000 แปลง

ปัญหาผลกระทบจากน้ำท่วมขังถาวรหลังสร้างพนังกั้นน้ำ การฟื้นฟูผลกระทบตามผลการศึกษาทางสังคม โดยจะประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน คาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงบ่ายวันนี้ (7ก.พ.56)

สำหรับโครงการฝายราษีไศลมีชาวบ้านจากจ.ศรีสะเกษ สุรินทร์ และร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบหลายพันครอบครัว ซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติ งบประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท ในการจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวบ้าน ในราคาไร่ละ 32,000 บาท แต่จนถึงขณะนี้ยังมีชาวบ้านที่มีรายชื่อตกหล่นจำนวนมาก


กลับขึ้นด้านบน