ครบรอบ 66 ปีวันสถาปนารัฐฉาน

ครบรอบ 66 ปีวันสถาปนารัฐฉาน

ครบรอบ 66 ปีวันสถาปนารัฐฉาน

รูปข่าว : ครบรอบ 66 ปีวันสถาปนารัฐฉาน

ครบรอบ 66 ปีวันสถาปนารัฐฉาน แม้การเจรจาเพื่อความปรองดองระหว่างกองทัพกู้ชาติไทใหญ่ กับรัฐบาลพม่า จะยังไม่มีความคืบหน้า โดยพม่าอ้างว่าอยู่ระหว่างการสู้รบกับกองทัพคะฉิ่น แต่กองทัพกู้ชาติไทใหญ่ ก็บรรลุข้อตกลงยุติการสู้รบกับกองทัพสหรัฐว้า และเตรียมร่วมมือปราบปรามยาเสพติด ขณะที่วานนี้(7 ก.พ.)เป็นวันครบรอบปีที่ 66 ของการสถาปนารัฐฉาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมและได้รับความสนใจจากกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมาก

การชิงตัวชาวบ้านที่ถูกทหารพม่าบังคับไปเป็นลูกหาบ เป็นหนึ่งในการแสดงที่ทหารกองทัพกู้ชาติไทใหญ่ หรือ เอสเอสเอ จัดขึ้นในวันครบรอบ 66 ปีการสถานปนารัฐฉานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ โดยมีชาวบ้านจากทุกพื้นที่ในรัฐฉาน และตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งคะฉิ่น และกองทัพสหรัฐว้า ร่วมงานบริเวณฐานที่มั่นดอยไตแลง ตรงข้ามอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พล.ท.เจ้ายอดศึก ผู้นำสภาฟื้นฟูรัฐฉาน ระบุว่า การเจรจาเพื่อความปรองดองกับรัฐบาลพม่า ยังไม่คืบหน้า เพราะพม่าอ้างว่าอยู่ระหว่างการสู้รบ กับกองทัพคะฉิ่น จึงมีเพียงความร่วมมือเรื่องยาเสพติด ที่สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นตัวกลางเจราจา นำร่องแก้ปัญหา ในเมืองปั่น และเมืองงาย ในรัฐฉาน

แม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาปรองดองกับรัฐบาลพม่า แต่ล่าสุดกองทัพไทใหญ่ ได้ตกลงยุติการสู้รบกับกองทัพสหรัฐว้า เพื่อร่วมมือทางการเมือง ทหาร และปราบปรามยาเสพติด

รศ.วิรัช นิยมธรรม ผู้อำนวยการศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นว่า ปัญหาภายในพม่าที่สะสมมายาวนาน แม้จะเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง แต่ไม่สามารถยุติการสู้รบ เพราะกองทัพพม่า ต้องการแสดงแสนยานุภาพ ให้ชนกลุ่มน้อยยำเกรง

ล่าสุดมีความพยายามจากกลุ่มชาติพันธุ์ และคะฉิ่น ที่ต้องการให้กลุ่มชาติพันธุ์ มีส่วนร่วมเจรจากับรัฐบาลพม่า แต่ก็ยังไม่มีคำตอบรับจากรัฐบาลพม่า


กลับขึ้นด้านบน