"มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล" เสนอสังคมไทยเปลี่ยนทัศนคติท้องในวัยเรียน

"มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล" เสนอสังคมไทยเปลี่ยนทัศนคติท้องในวัยเรียน

"มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล" เสนอสังคมไทยเปลี่ยนทัศนคติท้องในวัยเรียน

รูปข่าว : "มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล" เสนอสังคมไทยเปลี่ยนทัศนคติท้องในวัยเรียน

 ข้อเสนอปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีแก้ปัญหาท้องในวัยเรียนของเด็กและเยาวชน สำหรับเยาวชนและพ่อแม้ผู้ปกครองต้องดูแลและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้บุตรหลาน ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีช่องทางในการให้คำปรึกษาอย่างเป็นมิตร

ในการเสวนา "เมื่อวัยเรียนก้าวพลาดในความรัก เราจะตั้งหลักกันอย่างไร"  เป็นการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในเยาวชน เนื่องในวันวาเลนไทน์ นายจะเด็จ เชาว์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า สังคมไทยมีทัศนคติเชิงลบต่อวันวาเลนไทน์ โดยเฉพาะผู้ชายต้องปรับมุมมองความรักใหม่ ในเรื่องเพศสัมพันธ์ และการให้เกียรติฝ่ายหญิงมากขึ้น ขณะเดียวกันสังคมแก้ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่ปลายเหตุ แต่ไม่ทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะตามมา โดยให้เยาวชนวัยรุ่นเรียนรู้บทเรียนที่เกิดขึ้น

ขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกาญจนาภิเษก กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ควรว่าเป็นความผิดของวัยรุ่นเพียงอย่างเดียว ซึ่งครอบครัวและผู้ปกครอง ต้องทบทวนบทบาทของตัวเอง แลพดูแลเอาใจใส่ปลูกฝังทัศนคติที่ดี ขณะที่เด็ก แม้จะมีสิ่งเร้าในสังคม ต้องทบทวนเรียนรู้จากบทเรียนจากชีวิตจริงและข่าว เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเอง

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ต้องการให้การปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญกับการป้องกันและสร้างการเรียนรู้ทบาทของหญิงและชายให้มากขึ้น พร้อมสร้างกลไกในสถาบันการศึกษาให้มีหน่วยงานคอยรับปรึกษาอย่างเป็นมิตร เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถไว้วางใจที่จะให้คำปรึกษาได้ ส่วนกระทรวงสาธารณสุข ควรเร่งผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองการอนามัยเจริญพันธุ์ ให้มีผลบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว

 


กลับขึ้นด้านบน