สมัชชาคนจนราษีไศลยุติการชุมนุม หลังทางจังหวัดรับปากจะเร่งแก้ปัญหา

สมัชชาคนจนราษีไศลยุติการชุมนุม หลังทางจังหวัดรับปากจะเร่งแก้ปัญหา

สมัชชาคนจนราษีไศลยุติการชุมนุม หลังทางจังหวัดรับปากจะเร่งแก้ปัญหา

รูปข่าว : สมัชชาคนจนราษีไศลยุติการชุมนุม หลังทางจังหวัดรับปากจะเร่งแก้ปัญหา

สมัชชาคนจนราษีไศลยุติการชุมนุม หลังทางจังหวัดรับปากจะเร่งแก้ปัญหา กลุ่มสมัชชาจนฝายราศีไศล ยุติการชุมนุมแล้ว หลังที่ประชุมแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบฝายราษีไศล รับข้อเสนอของกลุ่มสมัชชาฯ โดยรับปากจะเร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว

กลุ่มสมัชชาคนจนฝายราศีไศล และตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน จากการก่อสร้างฝายราศีไศล ที่ชุมนุมบริเวณสันเขื่อนราษีไศล ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้สลายการชุมนุม หลังส่งตัวแทนร่วมหารือกับนาย สนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมตัวแทนกรมชลประทาน นานกว่า 8 ชั่วโมง

ที่ประชุมยอมรับข้อเสนอทั้ง 7 ข้อของกลุ่มสมัชชา คือ กรณีระดับเก็บกักที่ระดับเหนือน้ำทะเลปานกลาง 119 เมตร ที่ดินตกหล่นจำนวน 5,000 แปลง กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังถาวรหลังผนังกั้นน้ำ, ปัญหาที่ดินทับซ้อน, การหาแนวทางฟื้นฟูผลกระทบตามผลการศึกษาทางสังคม, การแต่งตั้งให้หน่วยงาน หรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแก้ปัญหา และ การแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการเขื่อนหัวนา

หลังจากนี้ ทางจังหวัดเตรียมนำข้อเสนอเข้าหารือย่อย กับคณะทำงานอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อเร่งรัดการแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของชาวบ้าน จะให้มีการรังวัดใหม่ ส่วนปัญหารายชื่อตกหล่นจะให้มีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน ส่วนการจ่ายเงินให้มีคณะกรรมการเห็นชอบตามขั้นตอน


กลับขึ้นด้านบน