กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ องค์กรต้านคอร์รัปชั่นทำสัญญาคุณธรรม สกัดคอร์รัปชั่น

กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ องค์กรต้านคอร์รัปชั่นทำสัญญาคุณธรรม สกัดคอร์รัปชั่น

กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ องค์กรต้านคอร์รัปชั่นทำสัญญาคุณธรรม สกัดคอร์รัปชั่น

รูปข่าว : กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ องค์กรต้านคอร์รัปชั่นทำสัญญาคุณธรรม สกัดคอร์รัปชั่น

 กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ องค์กรต้านคอร์รัปชั่นทำสัญญาคุณธรรม สกัดคอร์รัปชั่น อันดับต่อต้านคอร์รัปชั่นของไทยอยู่ในระดับต่ำ จากการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้มีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะใช้เงิน 2 ล้านล้านบาท ทำให้หลายฝ่ายมีความห่วงใยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ล่าสุดกระทรวงคมนาคมจับมือองค์กรต้านคอร์รัปชั่นทำสัญญาคุณธรรม เพื่อสกัดการคอร์รัปชั่น

วันนี้ ( 8 ก.พ.) นายประมนต์  พบนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือการทำงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงคมนาคม กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่องการทำสัญญาคุณธรรม ที่เน้นไม่จ่ายและไม่รับเงินสินบน ในโครงการที่จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท โดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการยึดหลักคุณธรรมควบคุมการใช้กฎหมาย

กระทรวงการคลังในฐานะผู้ยกร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ระบุว่า รายละเอียดกำหนดให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ ซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้การทุจริตลดลง

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจคอร์รัปชั่นในเดือนธันวาคม จากกลุ่มตัวอย่าง 2,400 ตัวอย่าง พบยังอยู่ในระดับน่าห่วง โดยกลุ่มตัวอย่างในส่วนของผู้ประกอบการร้อยละ 76 ระบุ ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะ ซึ่งปี 2555 และ2556 ประมาณร้อยละ 38 บอกว่าจ่ายเงินใต้ใต๊ะกว่าร้อยละ 25 จากรายรับที่ได้จากโครงการ และกลุ่มตัวอย่างเกือบร้อยละ 50 เชื่อว่าปัญหาทุจริตคอร์รับชั่นในปีนี้จะรุนแรงขึ้น


กลับขึ้นด้านบน