ปัญหาสัญญาเดียวในโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ 396 แห่ง

ปัญหาสัญญาเดียวในโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ 396 แห่ง

ปัญหาสัญญาเดียวในโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ 396 แห่ง

รูปข่าว : ปัญหาสัญญาเดียวในโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ 396 แห่ง

ปัญหาสัญญาเดียวในโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ 396 แห่ง การร่างสัญญาโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนทั่วประเทศ 396 แห่ง เป็นข้อสงสัยตั้งแต่ ปี 2552 ที่ให้เป็นสัญญาเดียว แต่ก็ห้ามจ้างผู้รับเหมาช่วงก่อนได้รับอนุญาต แม้เคยข้อท้วงติง จากผู้รับบริษัทรับเหมาหลายแห่ง แต่สัญญาก็ดำเนินมาถึงปัจจุบัน และส่งผลชัดเจนว่าไม่สามารถดำเนินการได้จริง

อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ชี้แจงถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่จัดทำเป็นสัญญาเดียว บอกว่าที่ผ่านมาพบมีเพียงโครงการเดียวคือ โครงการบ้านเอื้ออาทรฯ ที่เป็นรูปเป็นร่างมากที่สุด แม้จะมีหลายแห่งที่สร้างไม่เสร็จ และโครงการนี้ ก็เคยถูกตรวจสอบทุจริต

แต่หากเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของการแยกสัญญาสัมปทานแบบสัญญาเดียว กับ แบบแยกสัญญา อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยบอกว่า แม้สะดวกต่อการจัดหาผู้รับเหมา ซึ่งทำได้ในคราวเดียว ใช้ระยะเวลารวบรัด แต่ก็จะมีปัญหาบริหารจัดการ โครงการก่อสร้าง

ส่วนการแยกสัญญา แม้อาจยุ่งยาก จัดหาผู้รับเหมา เพราะต้องเปิดประมูลหลายครั้ง หรือ หากเป็นไปตามโครงการนี้ คือต้องประมูลถึง 10 ครั้ง ตามสำนักงานตำรวจแแต่ละภาค แต่ถือว่ากระจายรายได้สู่ผู้รับเหมาท้องถิ่น ราคาวัสดุที่ใช้ก็จะถูกลง เพราะใช้สินค้าหลากหลายไม่เจาะจงใช้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง และติดตามงานได้ง่ายกว่า

แต่เมื่อตรวจความผิดปกติ ก็อาจพบประเด็น กำหนดคุณสมบัติผู้รับสัมปทาน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่าต้องเคยผ่านงานก่อสร้างที่มีมูลค่า ไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาทในสัญญาเดียว และต้องเคยทำงานกับหน่วยงานราชการมาก่อน ภายในระยะเวลา 10 ปี

นอกจากนี้ยังพบว่า ระยะเวลาเปิดขายซองจนถึงวันประกวดราคา ใช้เวลาเพียง 23 วัน ถือว่าใช้เวลาน้อยเกินไป เวลาเพียงเท่านี้อาจไม่พอให้ผู้รับเหมา ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างจริง ทั้งโครงการ 396 แห่ง

ขณะที่บทความของนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ระบุถึงลักษณะที่อาจเข่าข่ายการสมยอมเสนอราคา หรือ ฮั้วประมูล ว่ามีหลายรูปแบบ เช่น สมยอมราคา หรือ ที่รู้จักกันว่า ฮั้ว หรือมีข้อตกลงร่วมกันเสนอราคา เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หลีกเลี่ยงการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือ กีดกันมิให้มีเสนอสินค้าหน่วยงานของรัฐ เช่น กรณีมีผู้เสนอราคา 3 ราย แต่เสนอราคาทั้งหมดที่ตกลงกันว่า จะเสนอราคาเพื่อให้รายใดรายหนึ่งเป็นผู้ได้งาน

การจัดฮั้วกัน โดยการให้ หรือ รับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์เสนอราคา บังคับให้ผู้อื่นจำยอมเสนอ หรือไม่เสนอราคา หลอกลวง หรือ ทำให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าไปเสนอราคา เสนอราคาต่ำหรือให้ผลประโยชน์สูงกว่าปกติ เป็นเหตุให้ปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ ทุจริตออกแบบกำหนดราคา กำหนดเงื่อนไข โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ


กลับขึ้นด้านบน