บอร์ดการบินไทยมีมติปรับขึ้นขึ้นเงินเดือนให้พนักงานตามที่กลุ่มสหภาพเรียกร้อง

บอร์ดการบินไทยมีมติปรับขึ้นขึ้นเงินเดือนให้พนักงานตามที่กลุ่มสหภาพเรียกร้อง

บอร์ดการบินไทยมีมติปรับขึ้นขึ้นเงินเดือนให้พนักงานตามที่กลุ่มสหภาพเรียกร้อง

รูปข่าว : บอร์ดการบินไทยมีมติปรับขึ้นขึ้นเงินเดือนให้พนักงานตามที่กลุ่มสหภาพเรียกร้อง

บอร์ดการบินไทยมีมติปรับขึ้นขึ้นเงินเดือนให้พนักงานตามที่กลุ่มสหภาพเรียกร้อง บริษัทการบินไทยมีมติปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี 2556 และเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานตามที่กลุ่มสหภาพฯ ได้ร้องขอแล้ว โดยจะมีค่าตอบแทนพิเศษเฉลี่ย 10,000 บาทต่อคน

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทการบินไทย มีมติอนุมัติการปรับเงินเดือนพนักงานทุกระดับประจำปี 2556 ตั้งแต่ระดับ 1-7 เฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.77 และอนุมัติเงินตอบแทนพิเศษอีก 300 ล้านบาท เพื่อเยียวยาความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือนที่เกิดจากระดับการประเมินผลงานที่ยังไม่สมบูรณ์

นอกจากนี้ยังอนุมัติให้มีการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษจากงบประมาณปี 2555 ตามดัชนีชี้วัดผลงาน อีก 200 ล้านบาท ซึ่งได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วให้แก่พนักงาน โดยเฉพาะพนักงานชั้นผู้น้อยตามความเหมาะสม

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย กล่าวว่า เมื่อรวมเงินค่าตอบแทนพิเศษทั้ง 2 ส่วน จะรวมเป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาทตามที่พนักงานร้องขอ ซึ่งพนักงานจะได้ค่าตอบแทนพิเศษเฉลี่ยคนละประมาณ 10,000 บาท

ด้านนางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ในฐานะประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสหกิจการบินไทย กล่าวว่า พอใจกับมติของคณะกรรมการ ที่มีมติตามข้อเสนอของกลุ่มสหภาพ ฯ แต่เรื่องการให้เงินพิเศษ ตามผลงานนั้น ทางสหภาพฯขอเข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณาเพราะที่ผ่านมาเกณฑ์การพิจารณาเงินพิเศษมีความไม่เป็นธรรม


กลับขึ้นด้านบน