ข้อเรียกร้องของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านอกระบบ ถึงผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

ข้อเรียกร้องของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านอกระบบ ถึงผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

ข้อเรียกร้องของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านอกระบบ ถึงผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

รูปข่าว : ข้อเรียกร้องของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านอกระบบ ถึงผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

ข้อเรียกร้องของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านอกระบบ ถึงผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. นโยบายการสร้างรายได้ เพื่อปากท้องที่กินดีอยู่ดี เป็นสิ่งที่คนกรุงเทพมหานคร อยากได้ โดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร อย่างเช่นกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านอกระบบ ที่เรียกร้องไปยังผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้กำหนดนโยบายหรือโครงการที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขา

รายได้ที่ไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ทำให้นางกุหลาบ โสภา ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า วัย 70 ปี ชาวชุมชนฟื้นนคร เขตลาดกระบัง ต้องรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าทั่วไป โดยไม่เลือกงาน เพื่อพอให้มีรายได้ มาจุนเจือครอบครัว ต่างจากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งเคยได้รับจัดสรรโควต้าการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดนักเรียนจากกรุงเทพมหานคร ทำให้สามารถรับงานได้ตลอดทั้งปี

การเข้าถึงงานที่มีรายได้ และสม่ำเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตอย่างยั่งยืนในช่วงบั้นปลายชีวิต จึงเป็นความหวังของหญิงชราคนนี้ ที่ต้องการเห็นจากนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไป


 

ไม่ต่างจากนางระเบียบ พัดเย็นสุข สมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านอกระบบ ชุมชนร่มเกล้า ที่แต่ละเดือน ต้องหาเงินไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท เพื่อนำมาจ่ายค่าแรงให้กับคนงาน และค่าเช่าบ้าน เธอจึงต้องการให้มีโครงการที่เปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าถึงแหล่งเงินทุน และกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ เพื่อนำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ หรือ เพิ่มทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการ

นโยบายส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ เป็นสิ่งที่สุจิน รุ่งสว่าง ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ต้องการเห็นจากสนามการแข่งขันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ และคาดหวังว่า น่าจะบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม


 

การขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบในพื้นที่กทม. เพื่อให้ทราบจำนวนที่แท้จริง เป็นสิ่งที่เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เรียกร้อง เพราะจะได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานนอกระบบให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่รอบด้าน ในฐานะกลุ่มคนหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กทม. และเป็นกลไกลสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่กทม.


กลับขึ้นด้านบน