หวั่นเทศกาลตรุษจีน และฝึกคอบราโกลด์ จะทำน่านฟ้าหนาแน่น

หวั่นเทศกาลตรุษจีน และฝึกคอบราโกลด์ จะทำน่านฟ้าหนาแน่น

หวั่นเทศกาลตรุษจีน และฝึกคอบราโกลด์ จะทำน่านฟ้าหนาแน่น

รูปข่าว : หวั่นเทศกาลตรุษจีน และฝึกคอบราโกลด์ จะทำน่านฟ้าหนาแน่น

หวั่นเทศกาลตรุษจีน และฝึกคอบราโกลด์ จะทำน่านฟ้าหนาแน่น วิทยุการบินฯ เตรียมมาตรการรองรับจราจรคับคั่ง ปรับจราจรทางอากาศตลอดทั้งเดือน

 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) แจ้งว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี้ ซึ่งมีเทศกาลตรุษจีนร่วมด้วย ส่งผลให้การจราจรทางอากาศ มีปริมาณเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 30-40  จากเดิมเฉลี่ย เพิ่มขึ้นวันละ 100 เที่ยวบินต่อวัน สำหรับปีนี้เพิ่มเป็นวันละ 130-140 เที่ยวบินต่อวัน คิดเป็นประมาณ 1,142 เที่ยวบิน ในช่วงเวลาดังกล่าว  ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมายังประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในภูมิภาค วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินที่ทำการบินประจำและแบบเช่าเหมาลำ ซึ่งจะพาผู้โดยสารชาวจีนมาเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน 

 
นอกจากนั้นช่วงวันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2556 จะมีการฝึกร่วมผสมทางการทหารระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา หรือ คอบราโกลด์  ซึ่งทำให้เส้นทางบินในพื้นที่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ทำการฝึกไม่สามารถทำการบินได้เหลือพื้นที่ในการปฏิบัติการบินในเชิงพาณิชย์น้อยลงในช่วงเวลากลางวัน  จึงทำให้เกิดความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศในน่านฟ้าของประเทศไทยมากขึ้น 
 
 บวท. มีมาตรการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น คือ ช่วงเทศกาลตรุษจีน บวท. ได้เพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และขยายเวลาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบและช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง  ทั้งจัดการระยะห่างในการขึ้น – ลงของอากาศยานในแต่ละสนามบิน ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น 
 
สำหรับช่วงเวลาการฝึกร่วมผสมคอบราโกลด์ บวท. ได้จัดเส้นทางการบินให้กับสายการบินเพื่อบินหลบหลีกพื้นที่ฝึก พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมประสานงานในพื้นที่ฝึกของทหาร ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างปลอดภัย คล่องตัว อำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบินที่เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นนี้


กลับขึ้นด้านบน