ขสมก. จัดรถเมล์ 13 เส้นทางรองรับผู้ใช้บริการ ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน

ขสมก. จัดรถเมล์ 13 เส้นทางรองรับผู้ใช้บริการ ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน

ขสมก. จัดรถเมล์ 13 เส้นทางรองรับผู้ใช้บริการ ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน

รูปข่าว : ขสมก. จัดรถเมล์ 13 เส้นทางรองรับผู้ใช้บริการ ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน

ขสมก. จัดรถเมล์ 13 เส้นทางรองรับผู้ใช้บริการ ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน เชิญชวนคนไทยร่วมงานตรุษจีน งดใช้รถยนต์ส่วนตัว แก้ปัญหาจราจร โดยเฉพาะย่านเยาวราช

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   (ขสมก.)   กระทรวงคมนาคม   จัดแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับความ-ต้องการใช้บริการของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมของชาวจีน หรือคนไทยเชื้อสายจีน และประชาชนทั่วไป  ที่เดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าบริเวณถนนเยาวราช  และไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่างๆ   โดยในปีนี้   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน    “ตรุษจีนเยาวราชฉลองนักษัตรมะเส็ง  2556”   ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2556   เวลา 17.00 น.   ณ บริเวณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช 

 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ขสมก. แจ้งข่าวว่า  เนื่องด้วยทางกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์  แจ้งปิดการจราจรถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ  ถึง  แยกเฉลิมบุรี   ขสมก.จึงเตรียมแผนเดินรถช่วง-เทศกาลตรุษจีน     เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าบริเวณถนนเยาวราช   และไปสักการะสิ่ง- ศักสิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว     ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย    
 
ในปีนี้เขตสัมพันธวงศ์  กทม.ร่วมกับ ประชาคมย่านเยาวราช    ได้ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่   ภายใต้ชื่องาน  “ ตรุษจีนเยาวราชฉลองนักษัตรมะเส็ง   2556 ” วันที่  10 -11  กุมภาพันธ์  2556   เวลา 09.00 - 24.00 น.  บริเวณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ  พระชนมพรรษาและตลอดแนวถนนเยาวราช โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ขสมก.จึงได้เตรียมแผนบริหารจัดการเดินรถ รองรับการเดินทางของผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ 8-12 กุมภาพันธ์  2556  ดังนี้  
 
1. จัดเดินรถในเส้นทางปกติ     ทั้งรถโดยสารธรรมดา    รถโดยสารปรับอากาศของ  ขสมก.  วิ่งให้บริการ วันละ 2,638 คัน รวมจำนวนเที่ยววิ่งวันละ 20,859  เที่ยว   
 
2. เปลี่ยนเส้นทางเดินรถที่ผ่านบริเวณงาน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 56  เวลา 18.00 น.  ถึง วันที่ 12  ก.พ. 56 เวลา 06.00 น.  จำนวน 13 เส้นทาง  ทั้งรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการ ได้แก่ สาย 1,4, 7, 21, 25, 35, 40, 53, 73, 73 ก, 507, 529, 542   เนื่องจากมีการปิดการจราจรถนนเยาวราชในช่วงระหว่างการจัดงาน  โดยเที่ยวไป  รถที่มาจากฝั่งธนฯจะใช้ถนนเจริญกรุง  และเที่ยวกลับ   รถที่ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง และถนนพระราม 4  ที่ใช้เส้นทางถนนเยาวราช  เปลี่ยนไปใช้ถนนทรงวาด  เลี้ยวขวาเข้าถนนราชวงศ์   เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเยาวราช    กลับเส้นทางเดิม    
 
ด้านมาตรการเพื่อความปลอดภัย  ขสมก.ได้เข้มงวดโดยกำชับพนักงานประจำรถ  ก่อนนำรถออกวิ่งบริการให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสาร   อุปกรณ์ส่วนควบ   รวมทั้งประตูเปิด - ปิดอัตโนมัติ    ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพนักงานขับรถปฏิบัติตามมาตรการลดอุบัติเหตุ   และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  ไม่ขับแข่งแซงกัน   เมื่อนำรถเข้าป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง  จอดรถให้สนิทก่อน เปิดประตูและปิดประตูก่อนนำรถออกจากป้ายทุกครั้ง และ ให้สอดส่องดูแลอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงรถแก่ผู้ใช้บริการเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนั้น ขสมก.ยังได้จัดกำลังพนักงานสายตรวจพิเศษ    นายตรวจ   ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร   ตามป้ายหยุดรถที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น    และบริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดงานอีกด้วย 


กลับขึ้นด้านบน