ผลสำรวจเอสเอ็มอีในภูมิภาค ชี้ไทยให้ความสำคัญ"เลี้ยงรับรองลูกค้า"มากที่สุด

ผลสำรวจเอสเอ็มอีในภูมิภาค ชี้ไทยให้ความสำคัญ"เลี้ยงรับรองลูกค้า"มากที่สุด

ผลสำรวจเอสเอ็มอีในภูมิภาค ชี้ไทยให้ความสำคัญ"เลี้ยงรับรองลูกค้า"มากที่สุด

รูปข่าว : ผลสำรวจเอสเอ็มอีในภูมิภาค ชี้ไทยให้ความสำคัญ"เลี้ยงรับรองลูกค้า"มากที่สุด

ผลสำรวจเอสเอ็มอีในภูมิภาค ชี้ไทยให้ความสำคัญ 94% ของเอสเอ็มอีไทย มองการเลี้ยงรับรองลูกค้า เพื่อสานสัมพันธ์ระยะยาว

 ยูโอบีเผยผลสำรวจ  การเลี้ยงรับรองลูกค้าส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว โดยเอสเอ็มอีไทยมองการเลี้ยงรับรองลูกค้าส่งผลสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว มากกว่าจุดประสงค์เพื่อการเพิ่มยอดขายและสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ เมื่อเทียบกับเอสเอ็มอีในแถบภูมิภาคที่ให้ความสำคัญที่ร้อยละ 69

 
จากผลการสำรวจ ยังพบอีกว่า ร้อยละ 25 ของกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีไทยฉลองเทศกาลตรุษจีน ซึ่งการเลี้ยงฉลองลูกค้าเป็นวัฒนธรรมทางการพาณิชย์ที่มีมาช้านานสำหรับชาวเอเชีย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ กับธุรกิจเอสเอ็มอีในแถบภูมิภาคแล้ว พบว่าร้อยละ 34 มีการเลี้ยงรับรองหรือมอบของขวัญแก่ลูกค้าในช่วงตรุษจีน และร้อยละ 30 เลี้ยงฉลองเทศกาลปีใหม่กับลูกค้า
 
ปีที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 25 ของกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีไทยมีผลประกอบการดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ เอสเอ็มอีไทยร้อยละ 40 มีแผนที่จะใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงรับรองมากกว่าปีที่แล้ว และ ร้อยละ 52 ยังคงแผนค่าใช้จ่ายเท่าเดิม
 
มอบกระเช้าของขวัญเป็นที่นิยมมากกว่าการเลี้ยงรับรอง ทั้งนี้ การมอบของขวัญในช่วงเทศกาลตรุษจีน ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีในไทย ในกระเช้าของขวัญประกอบด้วยอาหารมงคลต่าง ๆ อาทิเช่น หมูแผ่น หอยเป๋าฮื้อ เพื่อส่งความสุขให้แก่ลูกค้าและเพื่ออวยพรในเทศกาลปีใหม่สำหรับลูกค้าเชื้อสายไทย-จีน
 
สยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบี กล่าวว่าด้วยผลประกอบการที่ดีจากปีที่แล้ว ได้ส่งผลให้ ผู้ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้นในปีนี้ การมอบของขวัญจึงเป็นการเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี และความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีในอนาคต โดยร้อยละ 40 ของกลุ่มธุรกิจหลักเอสเอ็มอีไทยมาจากภาคอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร และสถานบันเทิง มีแผนที่จะใช้จ่ายเพื่อการฉลองตรุษจีนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
 


กลับขึ้นด้านบน