ยูเอ็นห่วงคนไทย ร้อง รบ. ตั้งองค์กรอิสระดูแลเรื่องน้ำและสุขอนามัย

ยูเอ็นห่วงคนไทย ร้อง รบ. ตั้งองค์กรอิสระดูแลเรื่องน้ำและสุขอนามัย

ยูเอ็นห่วงคนไทย ร้อง รบ. ตั้งองค์กรอิสระดูแลเรื่องน้ำและสุขอนามัย

รูปข่าว : ยูเอ็นห่วงคนไทย ร้อง รบ. ตั้งองค์กรอิสระดูแลเรื่องน้ำและสุขอนามัย

ยูเอ็นห่วงคนไทย ร้อง รบ. ตั้งองค์กรอิสระดูแลเรื่องน้ำและสุขอนามัย หลังผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติตรวจสอบเรื่องสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงน้ำและสุขอนามัยในประเทศไทยนั้นพบว่า คนในชนบทส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคที่มีความสะอาดเพียงพอ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งองค์กรอิสระในการกำกับดูแลเรื่องน้ำและสุขอนามัย

นางคาตารินา เดอ อัลบูเกอกี ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ รายงานว่า หลังจากเยือนประเทศไทย 8 วัน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของประเทศไทย ในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ในการเข้าถึงน้ำและสุขอนามัย โดยพบกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ และ กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรประชาสังคม พบว่า อัตราการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด ในเขตชนบทมีเพียงร้อยละ 25 และเขตเมืองมีประมาณ ร้อยละ 40 เท่านั้น โดยคนไม่มีรายได้ หรือคนต่างด้าว ยังไม่มีสิทธิในการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด

นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ที่จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม และแหล่งทรัพยากรน้ำ รวมถึงสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์ที่ไม่ได้รับการบำบัดจะถูกปล่อยทิ้งโดยตรงลงแหล่งน้ำ

ทางสหประชาชาติจึงเรียกร้อง ให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการติดตามตรวจสอบ และประกันคุณภาพน้ำภายในครัวเรือน ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มและสุขอนามัยที่ปลอดภัย


กลับขึ้นด้านบน