นาเกลือกว่า 30 แห่งในจ.นครราชสีมา ไร้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเกลือ

นาเกลือกว่า 30 แห่งในจ.นครราชสีมา ไร้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเกลือ

นาเกลือกว่า 30 แห่งในจ.นครราชสีมา ไร้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเกลือ

รูปข่าว : นาเกลือกว่า 30 แห่งในจ.นครราชสีมา ไร้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเกลือ

นาเกลือกว่า 30 แห่งในจ.นครราชสีมา ไร้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเกลือ กว่า 30 ปี ที่นายทุนเข้าไปขออนุญาตทำนาเกลือสินเธาว์และนากุ้ง ในอ.โนนไทย โนนสูง และอ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา กว่า 30 แห่ง แต่ส่วนหนึ่ง ถูกร้องเรียนว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายแล้วกว่า 16,000 ไร่ เกษตรกรบางคนนาข้าวได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงจนต้องปล่อยทิ้งร้าง แม้เคยเข้าร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ที่นากว่า 45 ไร่ ในเขตบ้านทองหลางพัฒนา หมู่ 19 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ของนางน้อย มีพวง หญิงชราวัย 86 ปี ต้องมีสภาพเป็นนาร้าง หลังการเข้ามาของนาเกลือสินเธาว์ กว่า 300 ไร่ ในปี 2544 ทำให้นาข้าวที่เคยได้ผลผลิตปีละกว่า 100 กระสอบ เสียหายโดยสิ้นเชิงจนไม่สามารถทำนาได้ เพราะประสบปัญหาดินเค็มจากน้ำที่ไหลซึมจากนาเกลือ การเลี้ยงหมู และเผาถ่านขาย จึงเป็นรายได้ที่เหลืออยู่เพื่อประทังชีวิตและเก็บไว้ใช้หนี้ที่กู้ยืมมากว่า 400,000 บาท

กว่า 30 ปีที่มีนาเกลือสินเธาว์และนากุ้ง ทยอยเกิดขึ้นในอ.โนนไทย, โนนสูง และอ.พระทองคำ กว่า 30 แห่ง ชาวบ้านบอกว่าส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเกลือ บางส่วนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม และยังลักลอบปล่อยน้ำเค็มลงตามคู คลองธรรมชาติ ทำให้พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายแล้วกว่า 16,000 ไร่ ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จ่ายเงิน ชดเชยเยียวยาด้านพืชผลทางการเกษตรและไม่ต่อใบอนุญาตให้ทำโรงเกลือสินเธาว์แล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยทางจังหวัดชี้แจงว่า ไม่เข้าข่ายได้รับการชดเชยตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนจะเข้ายืนฟ้องต่อศาลศาลปกครอง ซึ่งศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการโรงเกลือหยุดกิจการและเพิกถอนใบอนุญาต แต่ยังคงมีผู้ประกอบการฝ่าฝืน บางส่วนลักลอบเปิดเป็นนากุ้งแทน

ล่าสุดคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมรับทราบปัญหาจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ โดยยืนยันว่า จะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหา ส่วนกรณีการขอเงินชดเชยที่ไม่เข้าข่ายได้รับการชดเชยตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอให้ทางจังหวัดพิจารณาหาทางช่วยเหลือชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและสั่งปิดนากุ้ง ที่ไม่มีใบอนุญาต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ชาวบ้านยังเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาทำการเกษตรได้อีกครั้ง พร้อมจับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบทำนาเกลือและลักลอบสูบน้ำเกลือใต้ดินใน พื้นที่อย่างเด็ดขาด สั่งปิดนาเกลือและนากุ้งที่ทำผิดพื้นที่ตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมจังหวัดฯ และไม่สั่งต่อใบอนุญาตของโรงงานเกลือสินเธาว์และสูบน้ำเกลือใต้ดิน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้ลงมติไม่เห็นชอบในการต่อใบอนุญาติ


กลับขึ้นด้านบน