แถลง ฉ.62 "ในหลวง" พระชานุบวมลดลง-อุณหภูมิพระวรกายลด เสวย-บรรทมได้

แถลง ฉ.62 "ในหลวง" พระชานุบวมลดลง-อุณหภูมิพระวรกายลด เสวย-บรรทมได้

แถลง ฉ.62 "ในหลวง" พระชานุบวมลดลง-อุณหภูมิพระวรกายลด เสวย-บรรทมได้

รูปข่าว : แถลง ฉ.62 "ในหลวง" พระชานุบวมลดลง-อุณหภูมิพระวรกายลด เสวย-บรรทมได้

แถลง ฉ.62 แถลง ฉ.62 "ในหลวง" พระชานุบวมลดลง อุณหภูมิพระวรกายลดลง การเต้นของพระหทัย การหายพระทัยและความดันพระโลหิตเป็นปรกติ พระอาการอ่อนเพลียลดน้อยลง เสวยพระกระยาหารได้ บรรทมได้

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 62 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 62

วานนี้(10 ก.พ.) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า ผลการตรวจพระโลหิตติดตามแสดงว่า มีพระอาการอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย และผลการตรวจพระวรกายปรากฏว่า พระอาการบวมของพระชานุ (เข่า) ลดลง ไม่มีพระอาการเจ็บพระชานุ อุณหภูมิพระวรกายลดลง การเต้นของพระหทัย การหายพระทัยและความดันพระโลหิตเป็นปรกติ พระอาการอ่อนเพลียลดน้อยลง เสวยพระกระยาหารได้ บรรทมได้ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะฉีดรักษาการอักเสบร่วมกับพระโอสถเสวยรักษาพระชานุอักเสบต่อไป จนกว่าจะครบกำหนด จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


กลับขึ้นด้านบน