ข้อสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 มีปัญหา

ข้อสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 มีปัญหา

ข้อสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 มีปัญหา

รูปข่าว : ข้อสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 มีปัญหา

ข้อสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 มีปัญหา หลังจากเกิดความผิดพลาดของข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.3 จนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ต้องประกาศยกคะแนนให้เด็ก ม.3 ทั่วประเทศ เนื่องจากคำตอบไม่ตรงกับโจทย์นั้น ล่าสุด เกิดปัญหาขึ้นกับข้อสอบโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6 อีก

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ สทศ. พบปัญหาข้อสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ม.6 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 200 อาทิ ตัวเลือกซ้ำ, เลขข้อหาย, เรียงลำดับข้อไม่ถูก ซึ่งมีมากกว่า 30 ข้อ รวมกว่า 40 คะแนน จึงให้สนามสอบรวบรวมกระดาษคำตอบชุดที่มีการคลาดเคลื่อน เพื่อทำการตรวจสอบ โดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งยืนยันว่าหากเป็นความผิดพลาดที่เกิดจาก สทศ. ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเด็กนักเรียนที่เข้าสอบทุกคน

สำหรับภาพรวมการสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ ไม่พบปัญหาการทุจริต และมีแนวโน้มจำนวนนักเรียนขาดสอบลดลง นักเรียนตั้งใจสอบมากขึ้น เพราะผลสอบโอเน็ตจะถูกบรรจุไว้ในระเบียนแสดงผลการเรียน รวมถึงจะถูกไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ส่วนนักเรียนที่ขาดสอบ เพราะเหตุสุดวิสัย สทศ.จะเปิดให้ยื่นใบสมัครสอบรอบพิเศษ ในระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 6-7 มีนาคม ยื่นสมัครได้ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองที่ สทศ. ในวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ โดยนักเรียนต้องแสดงหลักฐานยืนยันเหตุสุดวิสัยให้ชัดเจน


กลับขึ้นด้านบน