รพ.เฉลิมพระเกียรติจ.น่าน ประสบปัญหาภัยแล้ง ต้องซื้อน้ำดื่มอุปโภค-บริโภค

รพ.เฉลิมพระเกียรติจ.น่าน ประสบปัญหาภัยแล้ง ต้องซื้อน้ำดื่มอุปโภค-บริโภค

รพ.เฉลิมพระเกียรติจ.น่าน ประสบปัญหาภัยแล้ง ต้องซื้อน้ำดื่มอุปโภค-บริโภค

รูปข่าว : รพ.เฉลิมพระเกียรติจ.น่าน ประสบปัญหาภัยแล้ง ต้องซื้อน้ำดื่มอุปโภค-บริโภค

รพ.เฉลิมพระเกียรติจ.น่าน ประสบปัญหาภัยแล้ง ต้องซื้อน้ำดื่มอุปโภค-บริโภค บางจังหวัดในภาคเหนือตอนบนเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะที่จ.น่าน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อน้ำดื่มบรรจุถังบริโภคภายในโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ต้องซื้อน้ำดื่มบรรจุถังจากอำเภอใกล้เคียงมาใช้บริโภค-อุปโภคภายในโรงพยาบาล หลังในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำตามธรรมชาติ และ อ่างเก็บน้ำระดับน้ำลดลง ทำให้ระบบผลิตน้ำประปาของทางโรงพยาบาลชำรุด ไม่สามารถบำบัดน้ำได้ จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม เพื่อให้มีน้ำสะอาดพอกับความต้องการในหน้าแล้งนี้

เช่นเดียวกับที่จ.ลำพูน ระดับน้ำในแม่น้ำปิงลดลง ส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลนน้ำทำนา โดยเฉพาะอ.ป่าซาง ซึ่งมีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังจำนวนมาก ทางจังหวัดจึงจัดสรรงบประมาณ 39 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งใน 5 อำเภอ และเร่งขุดลอกลำน้ำต่างๆ เพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้ง ที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีก


กลับขึ้นด้านบน