ภัยแล้งภาคอีสานรุนแรงระดับน้ำในแม่น้ำชีลดต่ำลงจนเกิดสันทราย

ภัยแล้งภาคอีสานรุนแรงระดับน้ำในแม่น้ำชีลดต่ำลงจนเกิดสันทราย

ภัยแล้งภาคอีสานรุนแรงระดับน้ำในแม่น้ำชีลดต่ำลงจนเกิดสันทราย

รูปข่าว : ภัยแล้งภาคอีสานรุนแรงระดับน้ำในแม่น้ำชีลดต่ำลงจนเกิดสันทราย

ภัยแล้งภาคอีสานรุนแรงระดับน้ำในแม่น้ำชีลดต่ำลงจนเกิดสันทราย สถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังรุนแรง โดยเฉพาะตำบลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำในแม่น้ำชี ลดลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี จนทำให้เกิดสันทรายกลางแม่น้่ำ

สภาพแม่น้ำชีในตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ลดลงต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี ทำให้เกิดสันทรายกลางแม่น้ำ สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านว่าจะมีน้ำไม่พอผลิตประปา และการเกษตร จึงนำกระสอบทรายกั้นแม่น้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้

ที่จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้านในตำบลโพนเขวา (โพน-เข-วา) อำเภอเมือง ร่วมกับทหารหน่วยพัฒนาที่ 53 ขุดลอกห้วยสะท้อน เพื่อรักษาคุณภาพน้ำสำหรับผลิตประปาในฤดูแล้ง ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนในตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภค หลังน้ำประปาในไม่เพียงพอ โดยจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วกว่า 20,000 ไร่

ชาวบ้านแบก ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เรียกร้องให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ หลังคลองหนองหวาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ สำหรับทำการเกษตรเริ่มแห้งขอด ทำให้พื้นที่ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน ประสบภัยแล้งแล้ว 10 หมู่บ้าน มีผู้ได้รับความเดือดร้อน 1,221 หลังคาเรือน


กลับขึ้นด้านบน