"ธอส." มีมติ ชะลอการขายสินทรัพย์ของเครือข่ายหนี้สินชาวนา

"ธอส." มีมติ ชะลอการขายสินทรัพย์ของเครือข่ายหนี้สินชาวนา

"ธอส." มีมติ ชะลอการขายสินทรัพย์ของเครือข่ายหนี้สินชาวนา

รูปข่าว : "ธอส." มีมติ ชะลอการขายสินทรัพย์ของเครือข่ายหนี้สินชาวนา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมสั่งให้สาขาของธนาคารชะลอการขายสินทรัพย์ ของสมาชิกเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย หลังจากปักหลักชุมนุมเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินที่รอขายไปยังกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และระงับการขายสินทรัพย์ทอดตลาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. และสมาชิกเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยภาคกลาง 26 จังหวัด  มีมติว่า ธอส. จะชะลอการขายสินทรัพย์ทอดตลาด ของเกษตรกร ซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุน เพื่อการพัฒนาเกษตรกรออกไปก่อน โดยจะสั่งการกับธนาคารสาขาทุกแห่งในวันพรุ่งนี้ (12 ก.พ.)

นอกจากนี้ ธอส. จะประสานตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประชุมหารือ เกี่ยวกับการโอนหนี้ของเกษตรกรในธนาคาร ไปกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ในวันพรุ่งนี้ (12 ก.พ.)

นางกิมอัง พงษ์นารายณ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ระบุว่า   ธนาคาร หารือต้องได้ข้อสรุปภายวันพรุ่งนี้ (12 ก.พ) เวลา 18.00 น. หากไม่มีข้อสรุป จะกำหนดท่าทีเคลื่อนไหวต่อไป

ทั้งนี้กลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนา ประมาณ 4,000 คน ชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้า และจะปักหลักค้างคืนไปจนถึงวันพรุ่งนี้ เพื่อรอคำตอบจากธนาคารเฉพาะกิจทั้ง 4 แห่ง

สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกร คือการโอนทรัพย์สิน ของชาวนาที่เป็นหนี้ธนาคารรัฐ ไปยังกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อจะได้ตัดภาระหนี้เงินต้นลงร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือจะทยอยชำระ รวมถึงขอระงับการขายสินทรัพย์ทอดตลาด โดยเฉพาะที่ดิน เพราะเกรงว่าจะตกไปยังบุคคลที่ 3 จะทำให้การไถ่ถอนคืนล่าช้า กระทบการทำเกษตรกรรม


กลับขึ้นด้านบน