กระทรวงเกษตรฯขอปรับค่าตอบแทนบุคลากรกองทุนสวนยางจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงเกษตรฯขอปรับค่าตอบแทนบุคลากรกองทุนสวนยางจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงเกษตรฯขอปรับค่าตอบแทนบุคลากรกองทุนสวนยางจังหวัดชายแดนภาคใต้

รูปข่าว : กระทรวงเกษตรฯขอปรับค่าตอบแทนบุคลากรกองทุนสวนยางจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงเกษตรฯขอปรับค่าตอบแทนบุคลากรกองทุนสวนยางจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงเกษตรฯขอปรับค่าตอบแทนบุคลากรกองทุนสวนยาง ในชายแดนภาคใต้ ขณะที่ กอ.รมน.เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารงานบุคคล

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้(12 ก.พ.) ที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอความเห็นชอบแนวทางการบริหารงานบุคคล ข้าราชการพลเรือนประจำกอ.รมน.ดังนี้ กำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.และอำนาจหน้าที่ กำหนดผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. ให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน รับไปดำเนินการเรื่องการโอน เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. สามารถโอนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอความเห็นชอบขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและ 5 อำเภอในจ.สงขลา ได้แก่ อ.จะนะ, เทพา, นาทวี, สะบ้าย้อย และสะเดา เป็นอัตราคนละ 3,500 บาท/เดือน

 

กลับขึ้นด้านบน