"สมช." คาดได้ข้อสรุปประกาศใช้เคอร์ฟิว 15 ก.พ.นี้

"สมช." คาดได้ข้อสรุปประกาศใช้เคอร์ฟิว 15 ก.พ.นี้

"สมช." คาดได้ข้อสรุปประกาศใช้เคอร์ฟิว 15 ก.พ.นี้

รูปข่าว : "สมช." คาดได้ข้อสรุปประกาศใช้เคอร์ฟิว 15 ก.พ.นี้

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระบุ จะได้ข้อสรุปว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิวหรือไม่ภายหลังการประชุมในวันที่ 15 ก.พ.นี้

วันนี้ (12 ก.พ.) พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. กล่าวถึงในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) ในวันที่ 15 ก.พ. จะมีหารือการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า หลังจากรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า หรือ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. รวมถึงคนในพื้นที่ซึ่งยังคงให้น้ำหนักในการตัดสินใจถึงความต้องการของคนในพื้นที่ และจะได้ข้อสรุปว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิวหรือไม่ภายหลังการประชุมในวันที่ 15 ก.พ.นี้

พล.ท.ภราดร ยังกล่าวว่า การดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างคงเข้มงวดและเมื่อตรวจสอบตามสถิติก็พบว่าไม่ได้รุนแรงหรือมีปริมาณมาก จำนวนครั้งไม่ได้เพิ่มจนผิดปกติ และมีระยะห่างเพิ่มมากขึ้น หากเทียบกับข้อมูลเหตุรุนแรงในปี 48 ที่มีการเกิดสถิติวันละกว่า 100 ครั้ง ซึ่งการประกาศเคอร์ฟิวต้องใช้ข้อมูลประกอบในอดีต และการประเมินสถานการณ์ในอนาคตด้วยเพื่อให้ได้ข้อสรปุที่เหมาะสมต่อสถานการณ์มากที่สุด

เลขาธิการ สมช. ยังกล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ยังมีความมั่นใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนเพียงแต่ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ยังมีความกังวล ทั้งนี้รัฐบาลต้องการที่ลดน้ำหนักของการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินการบริหารราชการ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้เป็น พ.ร.บ.ความมั่นคงในราชอาณาจักร พร้อมทั้งมีมาตรการเสริมหากไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิว รวมถึงมาตรการเยียยวยาที่จะได้ข้อสรุปในวันที่ 15 ก.พ.นี้


กลับขึ้นด้านบน