เจ้าหน้าที่พบปัญหาขาดแคลนเครื่องใช้ดูแลชาวโรฮิงยา

เจ้าหน้าที่พบปัญหาขาดแคลนเครื่องใช้ดูแลชาวโรฮิงยา

เจ้าหน้าที่พบปัญหาขาดแคลนเครื่องใช้ดูแลชาวโรฮิงยา

รูปข่าว : เจ้าหน้าที่พบปัญหาขาดแคลนเครื่องใช้ดูแลชาวโรฮิงยา

เจ้าหน้าที่พบปัญหาขาดแคลนเครื่องใช้ดูแลชาวโรฮิงยา เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งตรวจสุขภาพชาวโรฮิงยา 200 คน ที่ถูกส่งมาควบคุมที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ในจังหวัดอุบลราชธานี และมุกดาหาร ขณะที่ชาวโรฮิงยาส่วนใหญ่ยังขาดแคลนเครื่องใช้อุปโภคประจำวัน

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ทำประวัติชาวโรฮิงยา 100 คน ที่ถูกส่งจากจังหวัดพังงา มาอาศัยชั่วคราว ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ สะพานมิตรภาพ 2 ดูแลปัญหาสุขภาพ

พ.ต.ท.ศุภโชค พณิชยพงศ์ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตลอด 1 สัปดาห์ ที่ชาวโรฮิงญากลุ่มนี้ ถูกส่งมาควบคุมที่ด่านตรวจ คนเข้าเมือง ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร เนื่องจากมีล่ามช่วยเหลือ ส่วนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งรอบรับชาวโรฮิงยา 100 คน ที่ถูกส่งมาจากด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ระบุว่ายังขาดแคลนเครื่องใช้อุปโภคประจำวัน เช่น มุ้ง หมอน และพัดลม โดยผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ สามารถบริจาคสิ่งของเหล่านี้ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร


กลับขึ้นด้านบน