ครม.มีมติเพิ่มเงินเดือน "ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร"

ครม.มีมติเพิ่มเงินเดือน "ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร"

ครม.มีมติเพิ่มเงินเดือน "ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร"

รูปข่าว : ครม.มีมติเพิ่มเงินเดือน "ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร"

ครม.มีมติเพิ่มเงินเดือน วันนี้ (12 ก.พ.) นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ทั้งนี้จะมีการปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 ในทุกอัตราสำหรับข้าราชการทุกประเภท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.54 นี้เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการปรับอัตราตำแหน่ง เงินเดือน และเงินเพิ่ม ดังนี้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากอัตราเงินเดือน 68,620 บาท เป็น 72,060 บาทต่อเดือน รวมเงินเพิ่มในอัตราคงเดิมที่ 41,500 บาท รวมทั้งสิ้นจากเดิม 110,120 บาท เป็น 113,560 บาท ต่อเดือน 

 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากอัตราเงินเดือน 62,650 บาท เป็น 69,570 บาทต่อเดือน รวมเงินเพิ่มในอัตราคงเดิมที่ 20,750 บาทรวมทั้งสิ้น จากเดิม 87,000  บาท เป็น 90,320 บาท ต่อเดือน 
 
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากอัตราเงินเดือน 37,810 บาทเป็น 39,710 บาทต่อเดือน รวมเงินเพิ่มในอัตราคงเดิมที่ 4,400 บาท รวมทั้งสิ้น จากเดิม 42,210 บาท เป็น 44,110 บาทต่อเดือน 
 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากอัตราเงินเดือน 34,040 บาทเป็น 35,750 บาทต่อเดือน รวมเงินเพิ่มในอัตราคงเดิมที่ 2,200 บาท รวมทั้งสิ้น จากเดิม 36,240 บาท เป็น 37,950 บาทต่อเดือน 
 
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากอัตราเงินเดือน 41,410 บาทเป็น 43,490 บาทต่อเดือน รวมเงินเพิ่มในอัตราคงเดิมที่ 8,800 บาท รวมทั้งสิ้น จากเดิม 50,210 บาท เป็น 52,290 บาทต่อเดือน 
 
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากอัตราเงินเดือน 37,810  บาทเป็น 39,710 บาทต่อเดือน รวมเงินเพิ่มในอัตราคงเดิมที่ 4,400 บาท รวมทั้งสิ้น จากเดิม 42,210  บาท เป็น 44,110 บาทต่อเดือน 
 
เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร จากอัตราเงินเดือน 37,810  บาทเป็น 39,710 บาทต่อเดือน รวมเงินเพิ่มในอัตราคงเดิมที่ 4,400 บาท รวมทั้งสิ้น จากเดิม 42,210  บาท เป็น 44,110 บาทต่อเดือน 
 
เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร จากอัตราเงินเดือน 34,040 บาทเป็น 35,750 บาทต่อเดือน รวมเงินเพิ่มในอัตราคงเดิมที่ 2,200 บาท รวมทั้งสิ้น จากเดิม 36,240 บาท เป็น 37,240 บาทต่อเดือน 

ภาพประกอบ : aboutfarang.blogspot.com

 


กลับขึ้นด้านบน