องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นแนะประกาศสัญญาคุณธรรมเป็นกฎกระทรวง

องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นแนะประกาศสัญญาคุณธรรมเป็นกฎกระทรวง

องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นแนะประกาศสัญญาคุณธรรมเป็นกฎกระทรวง

รูปข่าว : องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นแนะประกาศสัญญาคุณธรรมเป็นกฎกระทรวง

องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นแนะประกาศสัญญาคุณธรรมเป็นกฎกระทรวง ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เสนอกระทรวงคมนาคม นำสัญญาคุณธรรมออกประกาศเป็นกฎกระทรวง เพื่อใช้เป็นข้อบังคับสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมูลโครงการของภาครัฐ

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น กล่าวถึงการร่วมลงนามสัญญาคุณธรรมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 2 ล้านล้านบาทว่า กระทรวงคมนาคมควรนำข้อสัญญาทั้งหมด ประกาศเป็นกฎกระทรวง ทั้งนี้เพื่อใช้บังคับสำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล เพราะรายละเอียดของสัญญาฯระบุว่า ผู้ประกอบการที่ไม่ร่วมลงนาม ไม่สามารถประมูลโครงการของรัฐได้

นอกจากนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นยังได้หารือกับ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี โดยคาดว่าจะนำข้อเสนอ และรายละเอียดของสัญญาคุณธรรม เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนนี้ เพื่อประกาศเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ


กลับขึ้นด้านบน