ม็อบเกษตรกร นัดเคลื่อนไป ธ.ออมสิน พรุ่งนี้

ม็อบเกษตรกร นัดเคลื่อนไป ธ.ออมสิน พรุ่งนี้

ม็อบเกษตรกร นัดเคลื่อนไป ธ.ออมสิน พรุ่งนี้

รูปข่าว : ม็อบเกษตรกร นัดเคลื่อนไป ธ.ออมสิน พรุ่งนี้

ม็อบเกษตรกร นัดเคลื่อนไป ธ.ออมสิน พรุ่งนี้ ตัวเเทนเครือข่ายหนี้สินเกษตรกร ยุติการชุมนุมที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้ว หลังได้ข้อตกลงเบื้องต้นชะลอขายทอดตลาดทรัพย์สินของเกษตรกร สำหรับธนาคารรัฐอีก 3 แห่งยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งเครือข่ายหนี้สินเกษตรกรจะเคลื่อนไปชุมนุมยังธนาคารออมสินพรุ่งนี้ (13 ก.พ.)

ตัวเเทนเครือข่ายหนี้สินเกษตรกร ลงนามในบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยธนาคารจะระงับการฟ้องร้อง เเละดำเนินคดี รวมทั้ง ระงับการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเกษตกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนทุกบัญชี

แต่ข้อเรียกร้อง ที่จะให้ ธอส. ตัดหนี้สินทรัพย์ที่รอการขาย หรือ เอ็นพีเอ และ หนี้เสีย หรือ เอ็นพีแอล ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย เเละค่าใช้จ่ายอื่นๆ และให้ ธอส. รับชำระหนี้จากกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินต้นคงค้างทุกบัญชี ธอส.จะนำเสนอต่อผู้บริหารระดับนโยบาย เเละกระทรวงการคลังพิจารณาอีกครั้ง

ขณะนี้มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่เป็นลูกหนี้ ธอส. จำนวน 1,767 ราย มูลหนี้เงินต้นประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่ง ธอส. ดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ และเป็นหนี้เอ็นพีแอลไปแล้ว 550 ราย

แม้ว่าวันนี้ (12 ก.พ.) จะมีตัวแทนจากธนาคารรัฐอีก 2 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารออมสิน มาหรือเพื่อแก้ปัญหาเดียวกัน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เครือข่ายเกษตรกรจึงมีมติที่จะเคลื่อนไปยังธนาคารออมสินในวันพรุ่งนี้ (13 ก.พ.)


กลับขึ้นด้านบน