ผู้ว่าฯศรีสะเกษเตรียมสำรวจผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล

ผู้ว่าฯศรีสะเกษเตรียมสำรวจผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล

ผู้ว่าฯศรีสะเกษเตรียมสำรวจผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล

รูปข่าว : ผู้ว่าฯศรีสะเกษเตรียมสำรวจผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล

ผู้ว่าฯศรีสะเกษเตรียมสำรวจผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมสำรวจการชี้แนวเขตที่ดินที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม หลังผู้ที่ได้รับผลกระทบเรียกร้องค่าชดเชย ก่อนรวบรวมข้อมูลให้กับคณะทำงานเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือ

ตัวแทนสมัชชาคนจนที่ระบุว่าเป็นผู้ได้รับกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ หารือกับคณะอนุกรรมการศึกษาการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล กรณีผู้ได้รับผลกระทบชุมนุมเรียกร้องเพื่อให้ภาครัฐจ่ายค่าชดเชยจากการสร้างเขื่อนตามข้อเรียกร้อง เช่น จ่ายเงินค่าชดเชยในพื้นที่เหนือระดับเก็บกักที่ระดับเหนือน้ำทะเลปานกลาง 119 เมตร ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และร้อยเอ็ด รวมพื้นที่กว่า 10,000 แปลง

นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล เตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจการชี้แนวเขตที่ดินที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง คาดว่าจะใช้เวลาในการสำรวจประมาณ 2 เดือน ก่อนรวบรวมข้อมูลให้กับคณะทำงานเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมตรีพิจารณาช่วยเหลือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษยังระบุว่า ที่ผ่านมาภาครัฐอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศล 9 ครั้ง รวมกว่า 1,000 ล้านบาท ขณะนี้สามารถจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่าร้อยละ 90


กลับขึ้นด้านบน