สพฐ.ตรวจสอบการใช้งานแท็บเล็ต

สพฐ.ตรวจสอบการใช้งานแท็บเล็ต

สพฐ.ตรวจสอบการใช้งานแท็บเล็ต

รูปข่าว : สพฐ.ตรวจสอบการใช้งานแท็บเล็ต

สพฐ.ตรวจสอบการใช้งานแท็บเล็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดประมูลราคากลางเครื่องแท็บเล็ตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียน ป.1 และ ม.1 จำนวน 1.8 ล้านเครื่องในปีการศึกษา 2556 ขณะที่การประเมินการใช้งานแท็บเล็ต ชั้น ม.1 ใน 4 โรงเรียนนำร่อง เบื้องต้นพบว่าทำให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนมากขึ้น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอวัง ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก หรือ แท็บเล็ต ที่ครูนำไปเป็นสื่อการสอนประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โรงเรียนนำร่องตามโครงการวิจัยนำร่องการประยุกต์ และบูรณาการแท็บเล็ต เพื่อการเรียนในระดับชั้น ม.1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โรงเรียนวัดราชาธิวาส และโรงเรียนทวีธาภิเษกได้ทดลองใช้แท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส่วนที่โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ใช้ไอแพด มินิ ใน 5 วิชาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว

รศ.สยาม เจริญเสียง หัวหน้าโครงการวิจัยฯระบุว่า เบื้องต้นการใช้งานของแท็บเล็ต 2 ระบบปฏิบัติไม่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนสนใจการเรียนในห้องเรียนมากขึ้น โดยสามารถประยุกต์แอปพลิเคชั่นต่างๆ กับการเรียนได้ดี โดยคาดว่าภายในเดือนมีนาคมนี้ จะสามารถสรุปผลวิจัยนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.เพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป

ขณะที่นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน หรือ กพฐ. กล่าวว่า ได้ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติหลักการให้ สพฐ.จัดประมูลราคากลางเครื่องแท็บเล็ตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-อ็อคชั่น ให้กับนักเรียน ป.1 และ ม.1 จำนวน 1.8 ล้านเครื่องในปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไปจัดซื้อตามราคากลางของ สพฐ. โดยคาดว่า ครม.จะพิจารณาในสัปดาห์หน้า


กลับขึ้นด้านบน