ส.ส.นราธิวาส เสนอนายกฯ เปลี่ยน "ร.ต.อ.เฉลิม" เลิกดูแลใต้ หวั่นเหตุการณ์บานปลาย

ส.ส.นราธิวาส เสนอนายกฯ เปลี่ยน "ร.ต.อ.เฉลิม" เลิกดูแลใต้ หวั่นเหตุการณ์บานปลาย

ส.ส.นราธิวาส เสนอนายกฯ เปลี่ยน "ร.ต.อ.เฉลิม" เลิกดูแลใต้ หวั่นเหตุการณ์บานปลาย

รูปข่าว : ส.ส.นราธิวาส เสนอนายกฯ เปลี่ยน "ร.ต.อ.เฉลิม" เลิกดูแลใต้ หวั่นเหตุการณ์บานปลาย

ส.ส.นราธิวาส เสนอนายกฯ เปลี่ยน ส.ส.นราธิวาส เสนอให้นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จาก ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ไปเป็นบุคคลอื่น ก่อนเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีความรุนแรงมากขึ้นกว่านี้

นายเจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เสนอให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเห็นว่า หลังจาก ร.ต.อ.เฉลิมเสนอให้มีการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ส่งผลให้ในระดับพื้นที่มีการพูดคุย ถกเถียงในประเด็นนี้ และยังทำให้เกิดความกังวลว่าการก่อเหตุจะบานปลาย นำสู่ความสูญเสียมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังได้พยายามท้าทายอำนาจรัฐโดยการก่อเหตุที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนบุคคลที่ควรให้มารับผิดชอบในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แทน ร.ต.อ.เฉลิมนั้น ควรพิจารณาเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เข้าใจสภาพปัญหาและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง


กลับขึ้นด้านบน