ม็อบเกษตรกร ชุมนุมหน้ากระทรวงการคลัง

ม็อบเกษตรกร ชุมนุมหน้ากระทรวงการคลัง

ม็อบเกษตรกร ชุมนุมหน้ากระทรวงการคลัง

รูปข่าว : ม็อบเกษตรกร ชุมนุมหน้ากระทรวงการคลัง

 ม็อบเกษตรกร ชุมนุมหน้ากระทรวงการคลัง เครือข่ายหนี้สินเกษตรกร 29 จังหวัด ชุมนุมที่กระทรวงการคลัง หลังปักหลักชุมนุมที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 วัน โดยข้อสรุปเบื้องต้น ธนาคารฯตกลงระงับการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเกษตกร

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หลังมีข่าวว่าเครือข่ายหนี้สินเกษตรกรเตรียมมาชุมนุมที่นี่ แต่ภายหลังได้เปลี่ยนไปชุมนุมที่กระทรวงการคลังแทน

โดยรายงานว่า ผู้บริหารด้านพัฒนาปรับโครงสร้างของธนาคารออมสิน หารือกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง ซึ่งคาดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของเกษตรกร ที่ต้องการให้ธนาคารของรัฐระงับการดำเนินการด้านกฎหมายกับเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ทั้งนี้หลังยุติการชุมนุมที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เมื่อวานนี้ (12 ก.พ.) เกษตรได้ข้อตกลงเบื้องต้นว่า ธอส.จะระงับการฟ้องร้องเเละดำเนินคดี รวมทั้งระงับการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนทุกบัญชี

ส่วนข้อเสนอให้ตัดหนี้สินทรัพย์ที่รอการขาย หรือ เอ็นพีเอ และ หนี้เสีย หรือ เอ็นพีแอล ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย รวมถึงให้ ธอส. รับชำระหนี้จากกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินต้นคงค้างทุกบัญชี  ธอส.จะนำเสนอต่อกระทรวงการคลังพิจารณา

 


กลับขึ้นด้านบน