กรมประมงปิดอ่าว "ประจวบฯ-ชุมพร-สุราษฎร์ฯ" อนุรักษ์ปลาในช่วงฤดูวางไข่

กรมประมงปิดอ่าว "ประจวบฯ-ชุมพร-สุราษฎร์ฯ" อนุรักษ์ปลาในช่วงฤดูวางไข่

กรมประมงปิดอ่าว "ประจวบฯ-ชุมพร-สุราษฎร์ฯ" อนุรักษ์ปลาในช่วงฤดูวางไข่

รูปข่าว : กรมประมงปิดอ่าว "ประจวบฯ-ชุมพร-สุราษฎร์ฯ" อนุรักษ์ปลาในช่วงฤดูวางไข่

กรมประมงปิดอ่าว ระหว่างเดือน ก.พ.-พ.ค. ของทุกปี กรมประมงจะประกาศปิดอ่าวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นช่วงที่ปลาทูและสัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่นๆในทะเลอ่าวไทยวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน


 

สภาพปลาทูที่จับได้ในช่วงฤดูวางไข่ ซึ่งตรงกับเดือน ก.พ.-พ.ค. ของทุกปี ช่วงเวลาเดียวกับที่สัตว์น้ำชนิดอื่นในอ่าวไทยขยายพันธุ์ 3 เดือนนี้กรมประมงจึงประกาศปิดอ่าวบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฏร์ธานี

ปรีชา บริเพ็ชร หน.ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเล ภาคใต้ตอนบน จ.ชุมพร ระบุว่าในการปิดอ่าว จะมีประกาศห้ามใช้เครื่องมือทำประมงบางชนิด เช่น เครื่องมืออวนลากและเครื่องมืออวนติดตาทุกชนิดที่ใช้กับเรือกล อวนล้อม อวนครอบ อวนช้อน อวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำการประมงปลากะตัก รวมไปถึงเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มีขนาดความยาวเรือเกินกว่า 14 เมตรขึ้นไป ซึ่งชาวประมงส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยกับการใช้แนวทางนี้

จากการวิจัยของกรมประมงพบว่า ปลาทูนับเป็นสัตว์น้ำที่ได้รับประโยชน์จากการปิดอ่าวในอันดับต้นๆเพราะในช่วง 3 เดือนของการปิดอ่าวตรงกับช่วงที่พ่อ-แม่พันธุ์ ปลาทูมีความพร้อมในการผสมพันธุ์วางไข่สูง ซึ่งผลจากการห้ามเครื่องมือบางชนิดทำการประมง ก็จะส่งผลให้พ่อ-แม่พันธุ์ปลาทูมีโอกาสผสมพันธุ์วางไข่เป็นปลาทูรุ่นต่อไป เข้ามาทดแทนปลาทูที่ถูกจับไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ในช่วงประกาศปิดอ่าว กรมประมงได้ให้ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเล ภาคใต้ตอนบน จังหวัดชุมพร นำเรือตรวจประมงทะเลที่มีอยู่กว่า 16 ลำ ออกปฎิบัติหน้าที่ควบคุมพื้นที่ปิดอ่าว 3 จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการลักลอบทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย หลังจากมีการประกาศห้าม และจะจัดพิธีประกาศปิดอ่าวอย่างเป็นทางการที่ชายทะเลอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้


กลับขึ้นด้านบน