จ.เชียงใหม่ซ้อมแผนรับสถานการณ์หมอกควัน

จ.เชียงใหม่ซ้อมแผนรับสถานการณ์หมอกควัน

จ.เชียงใหม่ซ้อมแผนรับสถานการณ์หมอกควัน

รูปข่าว : จ.เชียงใหม่ซ้อมแผนรับสถานการณ์หมอกควัน

จ.เชียงใหม่ซ้อมแผนรับสถานการณ์หมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ ซ้อมแผนระงับไฟป่า และแก้ปัญหาหมอกควัน โดยจำลองสถานการณ์ เพื่อเตรียมรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

เครื่องบินของกองทัพอากาศขึ้นโปรยสารเคมี เพื่อทำแนวกันไฟป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นการจำลองเหตุการณ์ ซ้อมแผนระงับเหตุไฟป่าหมอกควัน ของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบก หลังประกาศให้การป้องกันไฟป่าหมอกควันเป็นวาระของจังหวัดที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะสถานการณ์แนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายนของทุกปี

นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า จังหวัดมีแผนรองรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในแต่ละระดับ ทั้งการดำเนินการตามมาตรการ 8 ข้อของรัฐบาลช่วง 100 วันอันตราย โดยมอบหมายให้นายอำเภอเป็นหัวหน้าศูนย์ในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ และกำชับให้ดูแลสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันอย่างใกล้ชิด


กลับขึ้นด้านบน