เปิดกระบวนการคัดเลือก "สมเด็จพระสันตปาปาองค์ใหม่"

เปิดกระบวนการคัดเลือก "สมเด็จพระสันตปาปาองค์ใหม่"

เปิดกระบวนการคัดเลือก "สมเด็จพระสันตปาปาองค์ใหม่"

รูปข่าว : เปิดกระบวนการคัดเลือก "สมเด็จพระสันตปาปาองค์ใหม่"

เปิดกระบวนการคัดเลือก ช่วงกลางเดือนหน้าสำนักวาติกันจะเริ่มต้นกระบวนการคัดเลือกสมเด็จพระสันตปาปาองค์ใหม่ แทนสมเด็จพระสันตปาปาเบเนดิคที่ 16 ซึ่งทรงสละตำแหน่งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ และเมื่อวานนี้ (13ก.พ.56) พระองค์ทรงปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การประกาศสละตำแหน่งเมื่อสองวันก่อน

สมเด็จพระสันตปาปาเบเนดิคที่ 16 ทรงเข้าร่วมพิธี "วันพุธรับเถ้า" หรือ "แอช ออฟ เว้นสเดย์" ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต 40 วัน ในโอกาสนี้พระองค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตศาสนิกชน ที่มอบความรักและสวดภาวนาให้พระองค์ และจากนี้ไปก็ขอให้สวดภาวนาเพื่อพระองค์,เพื่อศาสนา และสมเด็จพระสันตปาปาองค์ใหม่

โดยสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์สมเด็จพระสันตปาปาเบเนดิคที่ 16 จะไม่เสด็จออกข้างนอก จะทรงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สำนักวาติกัน และจะปรากฏพระองค์ในฐานะสมเด็จพระสันตปาปาครั้งสุดท้ายคือวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนจะสละตำแหน่งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

ส่วนกระบวนการคัดเลือกสมเด็จพระสันตปาปาองค์ใหม่จะเริ่มขึ้นภายใน 15-20 วัน นับตั้งแต่ตำแหน่งว่างลง ไม่ว่าจะด้วยการสละตำแหน่งหรือสิ้นพระชนม์ก็ตาม ผู้ที่ทำหน้าที่คัดเลือกและลงคะแนนคือราชาคณะสงฆ์ซึ่งประกอบด้วยพระคาร์ดินัล 115 รูป การลงคะแนนจะมีขึ้นในโบสถ์ "ซิสทีน" เป็นการลงคะแนนลับ โดยพระคาร์ดินัลแต่ละคนจะต้องเขียนชื่อของผู้ที่ต้องการให้เป็นสมเด็จพระสันตปาปาองค์ใหม่ลงบนกระดาษ จากนั้นให้ถือกระดาษใบดังกล่าวชูขึ้นเหนือศีรษะและนำไปหย่อนในถ้วย

เมื่อการลงคะแนนสิ้นสุดลง กระดาษลงคะแนนทั้งหมดจะถูกนำไปเผา และจะมีการปล่อยควันเป็นสัญญาน ถ้าผลการลงคะแนนไม่มีใครได้คะแนนเกิน 2 ใน 3 คือไม่สามารถเลือกสมเด็จพระสันตปาปาองค์ใหม่ได้ เจ้าหน้าที่จะปล่อยควันสีดำเป็นสัญญาน แต่ถ้าการลงคะแนนได้ข้อสรุปจะมีการปล่อยควันสีขาวและมีการเคาะระฆัง เพื่อประกาศว่าได้ชื่อของสมเด็จพระสันตปาปาองค์ใหม่แล้ว


กลับขึ้นด้านบน