5 ปี การใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีปัญหา

5 ปี การใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีปัญหา

5 ปี การใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีปัญหา

รูปข่าว : 5 ปี การใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีปัญหา

5 ปี การใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีปัญหา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยอมรับ 5 ปีในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังพบปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการละเมิดด้านการโฆษณาของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แม้ภาพรวมการซื้อ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประเทศจะลดลงต่อเนื่อง

ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวระหว่างการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "นโยบายแอลกอฮอล์เป็นเรื่องของทุกคน" ว่า กฎหมายที่บังคับใช้อย่างจริงจัง ช่วยลดจำนวนการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยอย่างต่อเนื่องในรอบ 5 ปี จากกว่า 150,000 ล้านบาท ในปี 2550 เหลือ 130,000 ล้านบาท ในปี 2554 สามารถประหยัดเงินได้กว่า 20,000 ล้านบาท รวมถึงอัตราการดื่มแบบอันตราย ลดลงจาก ร้อยละ 9.1 ในช่วงปี 2547 เหลือ ร้อยละ 7.3 ในปี 2552

ขณะที่ นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวยอมรับว่า กฎหมายสามารถจำกัดด้านการทำการตลาด การโฆษณา ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดการรับรู้ และแรงจูงใจในการดื่ม แต่ยังพบภาคธุรกิจอีกจำนวนมาก ที่ละเมิดกฎหมาย เนื่องจากภาครัฐเองยังไม่สามารถบังคับกฎหมายได้อย่างจริงจัง และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือไปยังนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำจังหวัด ให้กวดขันการกระทำผิดโดยเฉพาะการทำโฆษณาให้เข้มงวดขึ้น ซึ่งสามารถรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความเอาผิดได้ทันที

 


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน