"พงศ์เทพ" ชี้ เยียวยาญาติผู้ก่อความไม่สงบเป็นตามหลักมนุษยธรรม แต่ไม่เหมือนกรณีทั่วไป

"พงศ์เทพ" ชี้ เยียวยาญาติผู้ก่อความไม่สงบเป็นตามหลักมนุษยธรรม แต่ไม่เหมือนกรณีทั่วไป

"พงศ์เทพ" ชี้ เยียวยาญาติผู้ก่อความไม่สงบเป็นตามหลักมนุษยธรรม แต่ไม่เหมือนกรณีทั่วไป

รูปข่าว : "พงศ์เทพ" ชี้ เยียวยาญาติผู้ก่อความไม่สงบเป็นตามหลักมนุษยธรรม แต่ไม่เหมือนกรณีทั่วไป

"พงศ์เทพ" ชี้ เยียวยาครอบครัวผู้ก่อความไม่สงบมีหลักเกณฑ์ตามหลักมนุษยธรรม แต่ต้องไม่เหมือนกรณีทั่วไป ส่วนการประกาศเคอร์ฟิวต้องขึ้นอยูกับสถานการณ์ในพื้นที่

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า การเยียวยาให้ครอบครัวกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์นำกำลังบุกฐานปฏิบัติการกองร้อยปืนเล็กที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 32 ในอ.บาเจาะ จ.นราธิวาส มีกลไกการช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรม แต่ต้องไม่ใช่การชดเชยเยียวยา โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับแบบกับผู้ที่ไม่ได้ทำความผิด ทั้งนี้ การเยียวยามีหลายรูปแบบ ไม่ใช่เป็นการให้เงินอย่างเดียว ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะเป็นผู้พิจารณาการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต

ส่วนกรณีที่มีตัวแทนชาวมุสลิมและครู ออกมาระบุว่า ไม่ต้องการให้มีการประกาศเคอร์ฟิวนั้น นายพงศ์เทพ เห็นว่าหากเป็นการประกาศใช้ในพื้นที่ทั้งหมดคงไม่มีใครเห็นด้วย  แต่กรณีที่มีความจำเป็นต้องประกาศในระยะเวลาสั้นๆ บางพื้นที่ เชื่อว่าประชาชนคงเข้าใจ  ทั้งนี้ ต้องขึ้นกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งขอให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นผู้พิจารณาต่อไป


กลับขึ้นด้านบน