ส.ส.ปชป. ตั้งกระทู้ถามสด ร้องรัฐปล่อยเงินกู้ชาวไร่อ้อยตันละ 250 บาท

ส.ส.ปชป. ตั้งกระทู้ถามสด ร้องรัฐปล่อยเงินกู้ชาวไร่อ้อยตันละ 250 บาท

ส.ส.ปชป. ตั้งกระทู้ถามสด ร้องรัฐปล่อยเงินกู้ชาวไร่อ้อยตันละ 250 บาท

รูปข่าว : ส.ส.ปชป. ตั้งกระทู้ถามสด ร้องรัฐปล่อยเงินกู้ชาวไร่อ้อยตันละ 250 บาท

ส.ส.ปชป. ตั้งกระทู้ถามสด ร้องรัฐปล่อยเงินกู้ชาวไร่อ้อยตันละ 250 บาท วันนี้ (14 ก.พ.) นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามสด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอนุมัติให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อนุมัติปล่อยเงินกู้ให้กับเกษตรชาวไร่อ้อย ตันละ 250 บาท เนื่องจากตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลได้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นที่อยู่ ที่ตันละ 950 บาทต่อตันตามระดับความหวาน 10 ซีซีเอส นั้นเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัจจัยการผลิตและต้นทุนการผลิตที่ สูงขึ้นและนโยบายค่าแรง 300 บาทและภัยแล้งที่ทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่ลดลงจึงต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีให้เข้าชี้แจงแทน โดยระบุว่า ราคาอ้อยขั้นต้นที่เหมาะสมอยู่ที่ 950 บาทต่อตันและระดับความหวาน 10 ซีซีเอสซึ่งประเมินจากปัจจัยหลายประการโดยมีผู้เกี่ยวข้องในการประเมินทั้ง จากภาครัฐและเกษตรกร ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงอุสาหกรรมและได้พิจารณาค่า ราคาเงินเพิ่มค่าอ้อยต่อตันโดยเร็วที่สุด ซึ่ง คาดว่าไม่เกินภายใน 2-3 สัปดาห์นี้และได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเป็นประธานและมีตัวแทนชาวไร่อ้อย และตัวแทนจากโรงงานน้ำตาลร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งราคาตามที่ต้องการ 250 บาทต่อตันนั้น จะต้องรอผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง และพิจารณาราคาอ้อยและการแข่งขันในตลาดโลกปนะกอบการพิจารณาด้วย


กลับขึ้นด้านบน