เดินหน้าทางเลียบเจ้าพระยา เฟสแรกสิ้นปี 58

เดินหน้าทางเลียบเจ้าพระยา เฟสแรกสิ้นปี 58

เดินหน้าทางเลียบเจ้าพระยา เฟสแรกสิ้นปี 58

รูปข่าว : เดินหน้าทางเลียบเจ้าพระยา เฟสแรกสิ้นปี 58

เดินหน้าทางเลียบเจ้าพระยา เฟสแรกสิ้นปี 58 โครงการถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวคิดที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มอบเป็นนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ที่ คสช.เข้าบริหารประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ

ท่ามกลางเสียงคัดค้านส่วนหนึ่งถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนริมน้ำที่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่หลังกรุงเทพมหานคร รับไปออกแบบแนวคิดเบื้องต้นและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะคาดว่าโครงการระยะแรก จะเริ่มขึ้นในสิ้นปี 2558

โครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการก่อสร้างทางเลียบคอนกรีตจากสะพานพระรามที่ 3 ถึงสะพานพระนั่งเกล้า ยื่นออกไปจากริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมระยะทางทั้งสองฝั่ง 50 กิโลเมตร  ประกอบด้วยทางสำหรับจักรยาน ทางคนเดินและทางสำหรับรถขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ล้อยาง รถเมล์ไฟฟ้า มูลค่าการก่อสร้างรวมประมาณ 30,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาพื้นที่ส่วนอื่น เช่น ช่วงโค้งเว้าของแม่น้ำเจ้าพระยา ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวและออกกำลังกายริมน้ำ ไม่ให้รถยนต์เข้ามาวิ่ง ส่วนช่วงที่เป็นสถานที่สำคัญ เช่น วัดโบราณสถาน จะพัฒนาให้เป็นจุดรองรับนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันโครงสร้างฯ ที่ยื่นออกไปริมแม่น้ำ ยังมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาการรุกล้ำแม่น้ำและใช้เป็นพนังป้องกันน้ำท่วมในอนาคต

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะดำเนินโครงการระยะแรกจากสะพานพระรามที่ 7 สะพานพระปิ่นเกล้า ระยะทางรวม 14 กิโลเมตร มูลค่าก่อสร้างประมาณ 10,000 ล้านบาท คาดว่าลงนามสัญญาก่อสร้างสิ้นปี 2558 และแล้วเสร็จในปี 2560 ส่วนระยะที่เหลือจะทยอยดำเนินการต่อไป


กลับขึ้นด้านบน