ผู้บริหารฮ่องกง ยันเร่งจัดหาที่อยู่อาศัยให้คนยากจน

ผู้บริหารฮ่องกง ยันเร่งจัดหาที่อยู่อาศัยให้คนยากจน

ผู้บริหารฮ่องกง ยันเร่งจัดหาที่อยู่อาศัยให้คนยากจน

รูปข่าว : ผู้บริหารฮ่องกง ยันเร่งจัดหาที่อยู่อาศัยให้คนยากจน

ผู้บริหารฮ่องกง ยันเร่งจัดหาที่อยู่อาศัยให้คนยากจน ฮ่องกงซึ่งเป็นเมืองที่มั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชีย แต่ยังมีคนยากจนจำนวนมากในเมืองที่เผชิญปัญหาที่อยู่อาศัยคับแคบ ต้องอยู่รวมกันในห้องและนอนบนเตียงที่กั้นเหมือนกรงขัง

สภาพที่อยู่อาศัยของคนยากจนในฮ่องกง ซึ่งต้องจ่ายค่าเช่าประมาณ 5,000 บาท สำหรับเตียงนอนที่มีลักษณะเหมือนกรงขังขนาด 1.5 ตารางเมตร และต้องอยู่อาศัยรวมกันหลายคนภายในห้องย่านเกาลูนตะวันตก

เนื่องจากราคาบ้านที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในฮ่องกง ทำให้ผู้ที่ไม่มีทางเลือกต้องอาศัยอยู่ในสภาพเช่นนี้ โดย 10 เดือนแรกของปีที่แล้ว ราคาบ้านในฮ่องกงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23

ขณะที่หัวหน้าผู้บริหารฮ่องกง ยืนยันว่า จะจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่คนยากจน โดยปัจจุบันนี้มีผู้ที่รอที่อยู่อาศัยจากทางรัฐ 210,000 คน เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี 2549

ฮ่องกงมีประชากรประมาณ 7.1 ล้านคน ในจำนวนนี้เกือบ 1.19 ล้านคนมีฐานะยากจน


กลับขึ้นด้านบน