ผู้ว่าฯอุบลราชธานีสั่งตรวจสอบงบจัดซื้อสารเคมี

ผู้ว่าฯอุบลราชธานีสั่งตรวจสอบงบจัดซื้อสารเคมี

ผู้ว่าฯอุบลราชธานีสั่งตรวจสอบงบจัดซื้อสารเคมี

รูปข่าว : ผู้ว่าฯอุบลราชธานีสั่งตรวจสอบงบจัดซื้อสารเคมี

ผู้ว่าฯอุบลราชธานีสั่งตรวจสอบงบจัดซื้อสารเคมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งตรวจสอบแหล่งที่มาของใบกำหนดราคา และชนิดของสารเคมีที่พบว่าสอดแทรกมากับเอกสารจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อสารเคมีภัยพิบัติด้านพืช ปี 2554 เนื่องจากอาจเข้าข่ายการล็อคสเปคชนิดของสารเคมี และบริษัทคู่สัญญา

เอกสารกำหนดราคา และชนิดของสารเคมี เพื่อควบคุมหนอนกอข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามคำสั่งของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสอดแทรกมาในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เป็นหลักฐานที่นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมขยายถึงแหล่งที่มา เพราะจากการตรวจสอบใบกำหนดราคา เบื้องต้นไม่ปรากฏรายชื่อผู้ลงนามสั่งการแต่อย่างใด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียอมรับว่าเพิ่งทราบว่ามีใบกำหนดราคาแนบท้ายเอกสารจัดซื้อจัดจ้างมาด้วย หากเป็นเช่นนี้ก็อาจเข้าข่ายล็อคสเปคชนิดของสารเคมี รวมทั้งบริษัทคู่สัญญา ซึ่งจะกำชับให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่งตรวจสอบถึงแหล่งที่มา

ส่วนกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือทักท้วงให้อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ จ่ายเงินเบิกซื้อสารเคมี 80 ล้านบาทคืนให้กับรัฐบาลนั้น หากผลสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรัฐจงใจให้เกิดการทุจริต ผู้เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบเช่นกัน

ส่วนการตรวจสอบกรณีทุจริตโครงการจัดซื้อสารเคมีในอีก 23 อำเภอ งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 อุบลราชธานี


กลับขึ้นด้านบน