นายกฯ เพิ่มงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน

นายกฯ เพิ่มงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน

นายกฯ เพิ่มงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน

รูปข่าว : นายกฯ เพิ่มงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน

นายกฯ เพิ่มงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีโอนเงินเพิ่มให้กับกองทุนหมู่บ้าน และชุมเมืองทั่วประเทศกว่า 15,000 ล้านบาท เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชน พร้อมประกาศเพิ่มเงิน 2,600 ล้านบาท ให้กับธนาคารหมู่บ้าน 80,000 แห่ง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแก้ปัญหาการเงินในระดับหมู่บ้าน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีโอนเงินเพิ่มให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 15,027 กองทุน 15,027 ล้านบาท ให้กับกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองทั่วประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองใช้เป็นแหล่งต่อยอดในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศแผนการเพิ่มเงิน 2,600 ล้านบาท ให้กับธนาคารหมู่บ้าน 80,000 แห่ง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาการเงินในระดับหมู่บ้าน ขณะเดียวกัน ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับสถานบันการเงิน และภาคีที่เกี่ยวข้องในโครงการยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนด้วย


กลับขึ้นด้านบน