คุม 2 เขื่อนใหญ่ภาคเหนือ ระบายน้ำเพื่อเพาะปลูก ปล่อยแล้วเกินกว่าแผน 200 ล้านลบ.ม.

คุม 2 เขื่อนใหญ่ภาคเหนือ ระบายน้ำเพื่อเพาะปลูก ปล่อยแล้วเกินกว่าแผน 200 ล้านลบ.ม.

คุม 2 เขื่อนใหญ่ภาคเหนือ ระบายน้ำเพื่อเพาะปลูก ปล่อยแล้วเกินกว่าแผน 200 ล้านลบ.ม.

รูปข่าว : คุม 2 เขื่อนใหญ่ภาคเหนือ ระบายน้ำเพื่อเพาะปลูก ปล่อยแล้วเกินกว่าแผน 200 ล้านลบ.ม.

คุม 2 เขื่อนใหญ่ภาคเหนือ ระบายน้ำเพื่อเพาะปลูก ปล่อยแล้วเกินกว่าแผน 200 ล้านลบ.ม. พื้นที่เพาะปลูกขยายเกินแผนแล้ว 8 แสนไร่ วอนเกษตรกรไม่เพาะปลูกเพิ่ม เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ยามจำเป็น

 นายกิตติ ตันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 24.00 น. มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ทั้งหมด 39,883 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุ น้อยกว่าปีที่แล้วร้อยละ 16 หรือ 7,733 ล้าน ลบ.ม. 

มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 16,839 ล้าน ลบ.ม.
 
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. กล่าวว่า เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 11,203 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 49 ของความจุ โดยเขื่อนทั้งสองได้ระบายน้ำเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง มากกว่าแผนไปแล้วประมาณ 200 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากปัจจุบันมีการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาเกินแผนไปแล้วราว 8 แสนไร่ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำจากทั้ง 2 เขื่อนมากกว่าแผนที่วางไว้ และหากยังมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นอีก จะทำให้ปริมาณน้ำในอ่างฯ เหลือน้อยลงจนกระทบกับปริมาณน้ำที่จำเป็นต้องสำรองไว้เพื่อการอุปโภคและบริโภคในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จึงขอวอนเกษตรกรช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และไม่เปิดพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติม เพื่อให้มีน้ำเพียงพอไว้ใช้ยามจำเป็น
  
สำหรับเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณในภาคตะวันตก มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี มีแผนการระบายน้ำช่วงฤดูแล้งให้กับโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2556 และผันมาช่วยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน 7,000 ล้าน ลบ.ม. ที่ผ่านมาระบายน้ำไปแล้ว 1,220 ล้าน ลบ.ม. เป็นไปตามแผน ยังมีปริมาณน้ำใช้งานได้ในเขื่อนทั้งสอง 8,390 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอที่จะระบายน้ำได้ตลอดฤดูแล้งนี้
 
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. กล่าวว่า เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนเมืองขอนแก่น ในปีนี้น้ำน้อยจึงได้งดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปัจจุบันปริมาณน้ำใช้งานได้ที่มีอยู่ในอ่างฯ 289 ล้าน ลบ.ม. นั้นเพียงพอที่จะระบายเพื่อการผลิตน้ำประปาส่งให้กับชุมชนเมืองขอนแก่นและใกล้เคียง ตามแผนการระบายน้ำวันละ 0.8 ล้าน ลบ.ม. ได้ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน  วันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ รวมทั้งพิจารณาคำร้องขอให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มักประสบปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ในช่วงฤดูฝน ร่นการทำนาปีให้เร็วขึ้นจากเดิม 1 เดือนครึ่ง เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวได้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก โดยขอจัดสรรน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มขึ้นอีกวันละ 0.20 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์– 30 เมษายน 2556  


กลับขึ้นด้านบน