ธุรกิจก่อสร้างในพม่า ตื่นตัว สร้างโอกาสขยายตลาดธุรกิจรับเหมาและวัสดุก่อสร้างไทย

ธุรกิจก่อสร้างในพม่า ตื่นตัว สร้างโอกาสขยายตลาดธุรกิจรับเหมาและวัสดุก่อสร้างไทย

ธุรกิจก่อสร้างในพม่า ตื่นตัว สร้างโอกาสขยายตลาดธุรกิจรับเหมาและวัสดุก่อสร้างไทย

รูปข่าว : ธุรกิจก่อสร้างในพม่า ตื่นตัว สร้างโอกาสขยายตลาดธุรกิจรับเหมาและวัสดุก่อสร้างไทย

ธุรกิจก่อสร้างในพม่า ตื่นตัว สร้างโอกาสขยายตลาดธุรกิจรับเหมาและวัสดุก่อสร้างไทย ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเมียนมาร์กำลังเป็นที่น่าจับตามอง เนื่องจากการก่อสร้างขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว โดยเฉพาะการพัฒนาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างไทย ทำให้ได้รับอานิสงส์ขยายตลาดใหม่นี้

 ในปี 2556 คาดว่ามูลค่าการนำเข้าวัสดุก่อสร้างจากไทยจะอยู่ที่ 350 – 364 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5-19.0 จากปี 2555 หรือคิดเป็นราวร้อยละ 20 ของมูลค่านำเข้าวัสดุก่อสร้างทั้งหมดของเมียนมาร์

 
หากย้อนไป 3 ปีที่ผ่านมา (ช่วงปี 2552-2554) พบว่า GDP ภาคก่อสร้างในเมียนมาร์หรือพม่า มีมูลค่าเฉลี่ยมากถึง 1.53 ล้านล้านจ๊าดต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงปี 2547-2551 ที่มี GDP ภาคก่อสร้างเฉลี่ยเพียง 0.53 ล้านล้านจ๊าดต่อปี  สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในพม่าได้ผ่อนคลายความตึงเครียดลง และทางรัฐบาลเมียนมาร์เองก็ได้หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศมากขึ้น ผ่านนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ 
 
สำหรับนโยบายการพัฒนาประเทศที่สำคัญของพม่า คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และด้วยแผนการก่อสร้างในเมียนมาร์มีอยู่หลากหลายโครงการ ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างไทยสนใจเข้าไปลงทุน และนอกเหนือจากนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างยังได้รับอานิสงส์ตามมาด้วย เช่น ธุรกิจวัสดุก่อสร้างไทย  
 
เมื่อพิจารณามูลค่านำเข้าวัสดุก่อสร้างจากไทย พบว่า ช่วงปี 2550-2555 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี ซึ่งในช่วงปี 2551-2553 พบว่าเป็นช่วงที่มีการพัฒนาเมือง ทำให้มีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นมาก ส่งผลต่อเนื่องให้มูลค่านำเข้าวัสดุก่อสร้างจากไทยเติบโต ปรับเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 70 - 80 ต่อปี 
 
ทั้งนี้สินค้าวัสดุก่อสร้างที่นำเข้าส่วนใหญ่จากไทยอยู่ในกลุ่มปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยเฉพาะปูนซีเมนต์ พม่านำเข้าจากไทยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่านำเข้าปูนซีเมนต์ทั้งหมด ขณะที่ผลิตภัณฑ์เหล็กส่วนมากนำเข้าจากจีน อย่างไรก็ตาม มูลค่านำเข้าวัสดุก่อสร้างโดยรวมจากไทย ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาคก่อสร้างในพม่ายังคงเติบโต โดยได้รับอานิสงส์หลักจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงกล่าวได้ว่า “เมียนมาร์” กำลังเป็นตลาดที่โดดเด่นสำหรับวงการธุรกิจก่อสร้างในปัจจุบัน 
 


กลับขึ้นด้านบน