กสทช. ส่งหนังสือ"ด่วนที่สุด"ถึงกสท ทวงคืนคลื่น 1800 MHz

กสทช. ส่งหนังสือ"ด่วนที่สุด"ถึงกสท ทวงคืนคลื่น 1800 MHz

กสทช. ส่งหนังสือ"ด่วนที่สุด"ถึงกสท ทวงคืนคลื่น 1800 MHz

รูปข่าว : กสทช. ส่งหนังสือ"ด่วนที่สุด"ถึงกสท ทวงคืนคลื่น 1800 MHz

กสทช. ส่งหนังสือ ขอคืนคลื่น เพื่อวางแผนนำมาประมูล 4G หลังหมดสัมปทาน

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สทช 5011/04492 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อขอให้คืนคลื่นความถี่ดังกล่าวแก่ กสทช. เพื่อ กสทช. จะได้นำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปจัดสรรใหม่ โดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป และขอให้นำส่งมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการพร้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบต่อสำนักงาน กสทช. ด้วย

 
นายฐากร กล่าวว่า ขณะนี้ กสทช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 ซึ่งได้ทำการศึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของ กสทช. มาแล้ว และจะได้มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดำเนินการเตรียมการรองรับกรณีสัญญาสัมปทานสิ้นสุดให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะต่อไป
 
สำหรับคลื่น 1800 จะเป็นคลื่นที่ กสทช.กำหนดไว้ว่า หากเรียกคืนคลื่นจาก บริษัท กสท.แล้ว ก็จะนำไปจัดประมูล 4 จี ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีหน้า


กลับขึ้นด้านบน