ฝายจ.นครสวรรค์พัง กระทบพื้นที่การเกษตรกว่า 1 แสนไร่

ฝายจ.นครสวรรค์พัง กระทบพื้นที่การเกษตรกว่า 1 แสนไร่

ฝายจ.นครสวรรค์พัง กระทบพื้นที่การเกษตรกว่า 1 แสนไร่

รูปข่าว : ฝายจ.นครสวรรค์พัง กระทบพื้นที่การเกษตรกว่า 1 แสนไร่

ฝายจ.นครสวรรค์พัง กระทบพื้นที่การเกษตรกว่า 1 แสนไร่ การพังทลายของฝายกั้นน้ำในต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 100,000 ไร่ ขาดแคลนน้ำ รวมถึงชาวบ้านเริ่มประสบปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านไม่มีแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา

นางลั่นทม นามมนตรี และครอบครัวชาวต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ใช้มอเตอร์ขนาดเล็กปั๊มน้ำจากคลองสาธารณะใส่ถัง ก่อนแกว่งสารส้ม เพื่อเก็บไว้ใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหา หลังประปาหมู่บ้านใช้การไม่ได้ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำปิงลดระดับต่ำลง เพราะฝายชะลอที่ก่อสร้างในพื้นที่พังลง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ขณะที่ครอบครัวอิ้งรัตน์ ชาวนาต.บ้านแก่ง อ.เก้าเลี้ยว หลังทราบข่าวว่า ฝายกั้นน้ำพังก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองท่าขนมจีนทันที เพราะทราบดีว่าฝายดังกล่าวเป็นปัจจัยหลัก ในการส่งน้ำเข้าพื้นที่เพื่อใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ถึงแม้ว่าการสูบน้ำในครั้งนี้จะต้องสูบด้วยระยะทางที่ไกลกว่า 2 กิโลเมตรก็ตาม

การพังทลายของฝายกั้นน้ำบ้านเขาดิน กำลังส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ 5 ตำบล ของอำเภอเก้าเลี้ยง คือ ต.มหาโพธิ์ (มหาโพด), บ้านแก่ง, วัดไทร, หนองกระโดน และต.เขาดิน เจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้วกว่า 10 เครื่องสูบน้ำใส่คลองสาขา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวจำนวนกว่า 100,000 ไร่

ฝายกั้นน้ำบ้านเขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เป็นฝายกั้นน้ำชั่วคราวแบบหินทิ้ง เริ่มสร้างเมื่อปี 2553 โดยสำนักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ แล้วเสร็จปี 2555 แต่เกิดการทรุดตัวและพังลงเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เบื้องต้นสำนักชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเร่งรัดบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการซ่อมซอมอย่างเร่งด่วน แต่ยังไม่มีการระบุเวลาที่ชัดเจนว่าจะเสร็จภายในกี่วัน ทำให้ชาวบ้านกังวนว่าพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้จะได้รับความเสียหาย


กลับขึ้นด้านบน