ชาวบ้านค้านสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำมูลใกล้แก่งสะพือ หวั่นกระทบระบบนิเวศน์

ชาวบ้านค้านสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำมูลใกล้แก่งสะพือ หวั่นกระทบระบบนิเวศน์

ชาวบ้านค้านสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำมูลใกล้แก่งสะพือ หวั่นกระทบระบบนิเวศน์

รูปข่าว : ชาวบ้านค้านสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำมูลใกล้แก่งสะพือ หวั่นกระทบระบบนิเวศน์

ชาวบ้านค้านสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ำมูลใกล้แก่งสะพือ หวั่นกระทบระบบนิเวศน์ ชาวบ้านกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง และน้ำท่วม ใกล้กับแก่งสะพือ ในอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เรียกร้องให้เทศบาลเมืองพิบูลมังสารหาร เปิดเผยข้อมูลโครงการอย่างละเอียด ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการนายอำเภอเร่งสำรวจข้อเท็จจริงและรายงานผลภายใน 15 วัน

ชาวบ้านในพื้นที่ออกมาคัดค้านการเจาะแก่งหินในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและน้ำท่วม เพราะเกรงจะกระทบกับระบบนิเวศน์บริเวณแก่งสะพือ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอพิบูลมังสาหาร

แบบก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แทนเขื่อนเดิมที่ชำรุด จะต้องเจาะแผ่นหินบริเวณสันดอนก่อนถึงตัวแก่งยาวประมาณ 150 เมตร เพื่อให้ขอบสันเขื่อนมีแนวเสมอเท่ากัน ซึ่งจะไม่ทำให้ตัวเขื่อนทรุด และพังทลายเหมือนเขื่อนเดิมที่พังเสียหาย โดยต้องการให้มีการศึกษาผลกระทบ และสอบถามความเห็นจากชาวบ้าน รวมทั้งเปิดเผยโครงการก่อสร้างให้ชาวบ้านทราบอย่างละเอียด เพราะที่ผ่านมาเทศบาลพิมูลมังสาหาร ยังไม่มีการชี้แจงทำความเข้าใจถึงผลดีผลเสียกับชาวบ้านมาก่อน

นายณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ้างว่า การสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง และน้ำท่วม ใช้งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมืองกว่า 61 ล้านบาท ลักษณะเป็นเขื่อนยาว 1,415 เมตร กว้าง 15 เมตร ปูด้วยหินใหญ่คลุมด้วยตะแกงเหล็ก กันน้ำเซาะพังช่วงฤดูน้ำหลาก

โดยจุดที่ขุดเจาะหินออกเป็นช่วงสันดอนสูง ระยะทางยาวประมาณ 150 เมตร ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ และรกร้าง เมื่อก่อสร้างเสร็จจะใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเดินชมทัศนียภาพ โดยไม่กระทบกับลานหินแก่งสะพือ ที่ผ่านมาได้สอบถามความเห็นจากชาวบ้านแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ

ขณะที่นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการนายอำเภอพิบูลมังสาหาร สำรวจข้อเท็จจริง และรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน หลังมีชาวบ้านกลุ่มที่คัดค้านเข้าร้องเรียน


กลับขึ้นด้านบน