เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ผลักดัน คกก.ควบคุมราคา รพ.เอกชน

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ผลักดัน คกก.ควบคุมราคา รพ.เอกชน

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ผลักดัน คกก.ควบคุมราคา รพ.เอกชน

รูปข่าว : เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ผลักดัน คกก.ควบคุมราคา รพ.เอกชน

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ผลักดัน คกก.ควบคุมราคา รพ.เอกชน ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เตรียมยื่นรายชื่อประชาชนกว่า 33,000 รายชื่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการตั้งคณะกรรมการควบคุมราคาค่ารักษาของโรงพยาบาลเอกชน

วันนี้ (12 พ.ค.2558) เวลาประมาณ 12.00 น. นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ และเครื่อข่าย ฯ จะยื่นรายชื่อประชาชน 33,000 รายชื่อให้กับกระทรวงสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่รัฐสภา เพื่อผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมราคาโรงพยาบาลเอกชน

ตามร่างรัฐธรรมนูญปี 2558 ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 294 (4) ว่า "ให้มีการพัฒนากลไกการกำกับดูแลระบบสุขภาพและการให้บริการสุขภาพในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่เป็นธรรมต่อผู้รับบริการ" เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมีหลักฐานว่าโรงพยาบาลเอกชนคิดค่ายาและค่าบริการสูงเกินจริงเป็นจำนวนมาก

หลังจากยื่นรายชื่อแล้วเสร็จ เครือข่ายภาคประชาชนจะขอแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณาค่ารักษาของโรงพยาบาลเอกชนกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายต่อไป


กลับขึ้นด้านบน