"นิด้าโพล" เผยปชช.70% ชี้ผลสำรวจไม่มีผลต่อการเลือก"ผู้ว่าฯกทม."

"นิด้าโพล" เผยปชช.70% ชี้ผลสำรวจไม่มีผลต่อการเลือก"ผู้ว่าฯกทม."

"นิด้าโพล" เผยปชช.70% ชี้ผลสำรวจไม่มีผลต่อการเลือก"ผู้ว่าฯกทม."

รูปข่าว : "นิด้าโพล" เผยปชช.70% ชี้ผลสำรวจไม่มีผลต่อการเลือก"ผู้ว่าฯกทม."

นิด้าโพล ระบุ ประชาชนร้อยละ 70 เชื่อว่าผลสำรวจหรือโพล ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่าฯกทม.

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "โพลกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." โดยสำรวจระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ จากประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทั้ง 50 เขต จำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่าง

โดยเมื่อถูกถามว่า ผลโพลผู้ว่าฯ กทม. สามารถชี้นำหรือมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ พบว่าร้อยละ 70.87 เห็นว่า ไม่มี เพราะแต่ละคนย่อมมีคนที่ตัวเองชอบหรือตัดสินใจเลือกไว้อยู่แล้ว โพลเป็นเพียงข้อมูลสร้างสีสันในการเลือกตั้ง ส่วนการตัดสินใจเลือกใครนั้น จะพิจารณาจากตัวบุคคลหรือนโยบายมากกว่า

รองลงมาคือ ร้อยละ 16.73 เห็นว่า มี เพราะสามารถชี้นำได้จริง โดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง อาจทำให้คล้อยตามได้ แต่ก็เป็นแค่บางส่วน ส่วนคนที่ไม่ทราบ ไม่ตอบ หรือไม่แน่ใจ มีร้อยละ 12.40 ส่วนความน่าเชื่อถือของโพลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ร้อยละ 52.40 เห็นว่า เชื่อมั่นในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 19.07 เชื่อมั่นในระดับมาก และร้อยละ 17.60 เชื่อมั่นในระดับน้อย


กลับขึ้นด้านบน